English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1848 - 301 Hopen
(Objekt Id: 7364)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Nordfold (2130-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 525133 m. Nord: 7519796 m.
Lengdegrad: 15.5958690 Breddegrad: 67.7920100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Keramikk ??? % 05.10.1994

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1965 Røsking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Pegmatittdannelse Form: Linse
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)
Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger mellom Hopsvatnet og sjøen ca. 200 m vest for vei. Pegmatitten utgjør en 3 m bred sone som kan følges i terenget 40 - 50 m. Kalifeltspaten er tett sammenvokst med glimmer og er derfor ikke skeidbar.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse