English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1811 - 301 Søbergsli
(Objekt Id: 7376)
(Sist oppdatert: 15.01.2019)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Bindal (1811)
Kart 1:50000: Bindal (1825-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 392032 m. Nord: 7233298 m.
Lengdegrad: 12.6923290 Breddegrad: 65.2052050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
«Det er en grovkornig hvit marmor, som til dels indeholder grafitskjæl. Det i saltsyre uopløste er kun ubetydelig og bestaar av grafit og spor av kvarts. Denne marmor optræder i betydelige masser og gjennemsættes av spredte granitganger.» J. Rekstad, 1914 «III. Kalksten fra Nordland»

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rekstad, Johan , 1914
III. Kalksten fra Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.69;9 sider
Abstrakt:
Some analyses of limestones from Northern Norway are given. They show that the percentage of carbonate of Magnesium (MgCO3) is small in several of these lime- stones. They may therefore be used in the industries of carbide and cellulose. The limestones of Northern Norway consist of varieties from almost pure carbo- nate of Calcium (CaCO3) to dolomite (CaCO3MgCO3). It was formerly a common belief that all the limestones of this region were too rich in carbonate of Magnesium for such uses, but that is not the case.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse