English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1834 - 303 Hestmona
(Objekt Id: 7381)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lurøy (1834)
Kart 1:50000: Rødøy (1828-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 404333 m. Nord: 7380497 m.
Lengdegrad: 12.8471720 Breddegrad: 66.5287570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: 320 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Rødingsfjelldekkekom
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Biotitt Aksessorisk mineral (<1%)
Turmalin Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)
Granat Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :190 / 40 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :190 / 40 Pre-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
150 m lang rygg med lys pegmatitt som stikker opp i terrenget. Går parallelt og ligger på grensen, eller svært nær, mellom grunnfjellsgneisene og de kambro-siluriske glimmerskifre. Utgående som er synlig er ca. 15 m bred og 150 m lang. Fallet er 40° mot øst, slik at reell mektighet trolig er minimum 8-10 m. Pegmatitten har k-feltspatkrystaller på opptil 30 cm, og har skriftgranitt-tekstur (med endel inneslutninger av kvarts i feltspaten). Den har et lavt innhold av andre mineraler. Har noen rustne partier med anrikning av granat, turmalin ofte sammen med fragmenter av sideberget. Noen få dm tykke fragmenter av glimmergneis er synlig. Mot øst går gangen inn i overdekke, men noen blotninger tyder på at den opptrer som smale, uregelmessige ganger.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K. L., 1948: BA-rapport 5294


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse