English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1813 - 312 Rugåsnesodden
(Objekt Id: 7384)
(Sist oppdatert: 23.11.2016)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Brønnøy (1813)
Kart 1:50000: Velfjord (1825-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 386912 m. Nord: 7256323 m.
Lengdegrad: 12.5640160 Breddegrad: 65.4098900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 16.10.2001
Fyllstoff 15.01.2001
Pigment 16.10.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Kjerneboring Selskap/Institusjon:Norwegian Holding A/S
Prøvedrift Selskap/Institusjon:Norwegian Holding A/S

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: 105 / 70 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)
Wollastonitt Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Glimmer Aksessorisk mineral (<1%)
Brusitt Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :105 / 70

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Historikk: Chr. Anker, Halden kjøpte i 1890-årene marmorfeltet ute på Rugnesodden og satte i gang blokksteinsdrift i større målestokk. Driften opphørte etter få år. Senere kjøpte det tyske firmaet Fritz Eigeltinger omtrent samtlige marmorfelt i Velfjorden, men det ble kun en kortvarig prøvedrift på enkelte av forekomstene (Strøm og Rugås (Granholmen)). Forekomsten ute på Rugåsnesodden tilhører i dag Norwegian Holding A/S som har tatt ut prøvepartier for testing til industrielle anvendelser. Mektigheten på sonen er her over 100 m. Området har et gunstig relieff for uttak av blokk. En god del blokker er tatt ut og mange av disse ble etterlatt i bruddet. På midten av 1990 - tallet ble forekomsten kjerneboret med tanke på produksjon av industrikalk (Norwegian Holding A/S). Firmaet har også hatt en prøveproduksjon av industrikalk i forekomsten. Kalksteinen er overveiende grovkornet (med korn opptil 10 mm), finkornete partier og ulikekornete partier finnes. Observerte urenheter omfatter noen partier med strøkparallelle, grå bånd av varierende tykkelse (fra 10-20 cm til 2 m) og en brucittholdig sone, men generelt synes Rugåsnes-marmoren å være mer homogen enn i området Hundkjerka-Trovika.
Beliggenhet
Bruddområdet ligger nede ved Heggefjorden på vestsiden av Rugåsnesodden på sydsiden av det trange sundet inn til Hommelstø. Det er ikke vei frem til bruddområdet. Her er en gammel steinkai fra den gangen det var prøvedrift på blokkstein.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Karlsen, Tor Arne , 1991
Natursteinundersøkelser, kysten av Sør-Helgeland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.004;44 sider
Abstrakt:
Gamle og nye forekomster av naturstein (fortrinnsvis bygningsstein) på Sør- Helgeland er undersøkt. Flere av forekomstene er av bra kvalitet og kan være av industriell interesse. Fra før av kjenner en større forekomster av hvit marmor i Velfjord- og Tjøtta-området hvor det tidligere har vært tatt ut større mengder råkalk til bruk som filler til maling- og papir-industri, til jordforbedreing og til kalking av vassdrag mm.. Det har også vært tatt ut en del blokkstein av hvit marmor. Av størst interesse har likevel en svært vakker himmelblå kalkspat-marmor vært. Nye fjellskjæringer har avslørt at denne bergarten er mer utbredt enn tidligere antatt. En tilsvarende bergart fra Argentina er idag en av de best betalte på markedet. Bergarten er ikke helt fargebestandig og synes derfor et noe begrenset bruksområde (gjelder sannsynligvis også den argentinske varianten). Andre bergarter som er funnet å være av interesser er følgende: hvit marmor fra Rugåsnesodden, Velfjord, rød marmor fra Storbørja, Velfjord, lys rød/rosa granittisk gneis fra Havnøya i Vevelstad,osv...

Vogt, Johan H.L. , 1897
Norsk marmor
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.22;1-364 sider
Abstrakt:
Forkortet: Diese Arbeit zerfällt in vier Hauptabschnitte. 1. Über die Geologie des Marmors (S.4-18). 2. Über die wichtigsten Eigenschaften des Marmors, mit besonderer Rücksicht auf die norwegischen Marmorarten daneben über Betrieb usw der Brüche (S. 18-158). 3. Über die wichtigsten norwegischen Marmorfelder, hauptsächlich in der nord- norwegischen Glimmerschiefer-Marmor-Gruppe (S. 159-268); weiter in den Trondheim-schen Schiefern (S. 269-282): im Grundgebirge (S. 282-291); in der Bergen-schen Schiefern (S. 291-296), und Contactmarmor in dem Oslo-Gebiet (S. 296-303). 4. Zum Schluss eine wirthschaftliche über die Marmorproduction der Welt und über die Entwicklung der norwegischen Marmorindustrie.

Myrland, Rolf , 1972
Velfjord. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart I 18 - 1:100 000.
;Norges geologiske undersøkelse;KARTBESKRIVELSE; TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; Skrifter; No.274; 1;1-30 + ka sider
Abstrakt:
The various lithologies are described. These comprise granitic basements rocks of supposed Pre-Cambrian age and Cambro-Silurian supracrustals and intrusives. The intrusives are mostly found within the Bindal and Velfjord massifs. These massifs are younger than the supracrustals, but their mutual age relationship is uncertain. Tectonically the rocks are sitated in "the high metamorphic nappe-complex" of central and western Helgeland. The supracrustal rocks have undergone at least three phases of Caledonian folding, the F2 phase producing the main regional structures. The rocks have mineral assemblages which place them in the almandine-amphibolite metamorphic facies.

Myrland, R.; Kollung, S. , 1971
Velfjord. Berggrunnskart; Velfjord; 1:100 000; trykt i farger; NGU Publ.nr.274
;Norges geologiske undersøkelse;KART


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse