English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1822 - 313 Kvalneset
(Objekt Id: 7394)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 398632 m. Nord: 7318798 m.
Lengdegrad: 12.7684930 Breddegrad: 65.9738460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 08.05.1998

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Dolomitt Hovedmineral (50-90%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Magnetkis Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Foliasjon Strøk/Fall :50 / 50

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Registreringen ligger ute på Kvalneset på østsiden av øya Alsten. Lokaliteten tilhører et kalksteinsdrag som strekker seg fra Kvalnesodden (Storskjæret) i sydvest til gårdsbruket Jystad i nordøst. Bergartene stryker 40 - 60g, med middels fall mot sydøst. Draget består av middelskornet kalkstein i veksellagning med konkordante lag av gråhvit dolomitt. Enkelte steder opptrer "fleskemarmor" - en rød og hvit grovkrystallinsk dolomitt- kalkspatmarmor. Dolomitt og kalksteinsdragene er splittet opp av konkordante millimeter-tynne skikt anriket på glimmer og kvarts. De mest fremtredende forurensningene er glimmer (biotitt), kvarts, grafitt og svovelkis, underordnet magnetkis. Graden av forurensninger er så vidt høyt at en kommersiell utnyttelse av ressursen synes å bli meget vanskelig. Bruk som "jordbrukskalk" for å dekke et lokalt behov kan være en mulig anvendelse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd; Hultin, Ivar , 1972
Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland, 1971.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1035/4;54 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomitt-undersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. I Indre Velfjord er det befart tre kalk- og marmorfelter. Marmoren er for uren, løs og oppsprukket til at industrien kan gjøre nytte av den. To fore- komster i Hattfjelldal kommune ble befart og prøvetatt, med negativt resultat. I Steigen kommune ble også to forekomster befart, begge av dårlig kvalitet. I Herøy kommune ble kalksteinsforekomster på øyene Tenna og Herøy befart. Ingen av forekomstene tilfredsstiller kvalitetskravene til metallurgisk formål. I Alstadhaug kommune ble forekomstene Alteren, Blomsøya og Kvalneset befart, uten positivt resultat. Det anbefales en videre undersøkelse av forekomstene Messingslett og Røss- voll i Rana kommune. Likeledes anbefales videre undersøkelser i Gåslia, Vefsn kommune. Dolomitten her er karakterisert som homogen og av god kvalitet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse