English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 302 Drevdalen
(Objekt Id: 7397)
(Sist oppdatert: 12.07.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 416932 m. Nord: 7317298 m.
Lengdegrad: 13.1720320 Breddegrad: 65.9657070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 19.02.2001
Fyllstoff 19.02.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Geokjemi
Prøvetaking

Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Dolomitt Hovedmineral (>90%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Kalkspat Underordnet mineral (1-10%)
Apatitt Aksessorisk mineral (<1%)
Epidot Aksessorisk mineral (<1%)
Olivin Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Drevvatn dolomitt/kalksteinsfelt ligger på nordsiden av Drevvatnet og strekker seg langs foten av Toven og Lillefjellet. Formasjonen stryker sydvest- nordøst med fall mot NV på ca. 80o. Formasjonens mektighet og strøkretning er tilnærmet stabil på hele strekningen. Formasjonen inneholder en del mindre diabasganger. De omkringliggende bergartene er hornblendeskifre, ulike typer glimmerskifre og granitter. Formasjonen kan følges mer eller mindre sammenhengende fra Skravlåa i nord til Kalåen i syd en strekning på ca. 8.5 km. Ved Skravlåa er mektigheten anslått til ca. 140 m. Mektigheten ved Kalå bru er anslått til ca. 120 m.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0096.01 Fastfjell
Kommentar: Skravlå nr.1, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0096.02 Fastfjell
Kommentar: Skravlå nr.2, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0096.03 Fastfjell
Kommentar: Skravlå nr.3, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0096.04 Fastfjell
Kommentar: Skravlå nr.4, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0096.05 Fastfjell
Kommentar: Bugtelv nr. 1, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0096.06 Fastfjell
Kommentar: Bugtelv nr. 2, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0096.07 Fastfjell
Kommentar: Bugtelv nr. 3, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0096.08 Fastfjell
Kommentar: Bugtelv nr. 4, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0096.09 Fastfjell
Kommentar: Svartbekk nr.1, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0096.10 Fastfjell
Kommentar: Kalåen nr. 1, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0096.11 Fastfjell
Kommentar: Kalåen nr. 2, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0096.12 Fastfjell
Kommentar: Kalåen nr. 3, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0096.13 Fastfjell
Kommentar: Kalåen nr. 4, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0096.14 Fastfjell
Kommentar: OØ 1998-2. Overflateprøve
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte tynnslipanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 302 Drevdalen

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0096.01 Fastfjell 31.00% 20.25% 92.62% 5.06% 2.32%
NO0096.02 Fastfjell 31.00% 20.00% 91.48% 5.68% 2.84%
NO0096.03 Fastfjell 31.20% 20.90% 95.59% 3.80% .60%
NO0096.04 Fastfjell 30.60% 21.40% 97.88% 1.49% .63%
NO0096.05 Fastfjell 31.15% 20.56% 94.04% 4.56% 1.40%
NO0096.06 Fastfjell 31.30% 20.80% 95.14% 4.23% .63%
NO0096.07 Fastfjell 30.15% 20.90% 95.59% 1.93% 2.48%
NO0096.08 Fastfjell 30.65% 21.27% 97.29% 1.90% .81%
NO0096.09 Fastfjell 31.35% 17.95% 82.10% 11.39% 6.50%
NO0096.10 Fastfjell 30.92% 21.23% 97.10% 2.48% .41%
NO0096.11 Fastfjell 30.84% 21.20% 96.97% 2.42% .62%
NO0096.12 Fastfjell 33.94% 13.27% 60.70% 27.63% 11.67%
NO0096.13 Fastfjell 30.75% 21.37% 97.74% 1.83% .42%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0096.14 Fastfjell 1.63 0.02 0.01 0.06 0.01 2.05 52.70
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0096.14 -0.10 0.03 0.05 56.00

Tynnslipanalyser
Prøvenr.
NO0096.14 Prøvetype : Fastfjell Tynnslip Id. :Ø98-2)
Beskrivelse: See Pictures for description


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse