English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 306 Fjellengåsen
(Objekt Id: 7401)
(Sist oppdatert: 23.11.2016)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 416614 m. Nord: 7296435 m.
Lengdegrad: 13.1783520 Breddegrad: 65.7785430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :180 / 70 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er et 30X15 stort brudd som har vært drevet på grålig og innhomogen kalk. Det er meterstore innesluttninger av amfibolitt og granittiske bergarter. Kalken er tett isoklinalt foldet med hovedfoliasjon 180/70. Det er flere prøvepunkter tatt langs veien til Eitrådalen. Forekomsten har vært drevet som en pukkforekomst og er nå nedlagt. Tidligere kalt Tverråga

Navn på prøvepunkt: amr1-3_10
(Objekt Id: 22304 306,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 416608 m. Nord: 7296436 m.
Lengdegrad: 13.1782280 Breddegrad: 65.7785490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR1_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 11.9% og et MgO innhold på 0.435%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
AMR2_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 4.58% og et MgO innhold på 0.253%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
hg1_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 9.47% og et MgO innhold på 0.413%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
hg2_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 14.4% og et MgO innhold på 0.57%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
hg3_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 12.5% og et MgO innhold på 0.672%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr3_10
(Objekt Id: 22305 306,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 416865 m. Nord: 7290098 m.
Lengdegrad: 13.1878150 Breddegrad: 65.7217810
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR3_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 4.48% og et MgO innhold på 0.301%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
AMR4_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 2.67% og et MgO innhold på 0.224%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr5_10
(Objekt Id: 22306 306,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 416746 m. Nord: 7290789 m.
Lengdegrad: 13.1847820 Breddegrad: 65.7279460
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR5_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 13.1% og et MgO innhold på 0.378%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
AMR6_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 4.52% og et MgO innhold på 0.267%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr8_10
(Objekt Id: 22307 306,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 416864 m. Nord: 7291365 m.
Lengdegrad: 13.1869910 Breddegrad: 65.7331420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR7_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 9.25% og et MgO innhold på 0.263%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
AMR8_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 6.34% og et MgO innhold på 0.489%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg4_10
(Objekt Id: 22308 306,00,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Mosjøen (1826-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 416428 m. Nord: 7294477 m.
Lengdegrad: 13.1755190 Breddegrad: 65.7609350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg4_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 28.6% og et MgO innhold på 1.17%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 306 Fjellengåsen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Cd*
AMR1_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
AMR2_10 Fastfjell -2 -4 9 1 -2 -4 .0
AMR3_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
AMR4_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
AMR5_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
AMR6_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
AMR7_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
AMR8_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
hg1_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 4 .0
hg2_10 Fastfjell -2 9 -4 0 -2 -4 .0
hg3_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
hg4_10 Fastfjell -2 -4 5 1 -2 -4 .0
------------------
Prøvenr. Ba* Mo* V* Cr* Mn* Fe% Sr* Y* Zr*
AMR1_10 -2 -2.00 9 1 79 .11 1470.0 2.0 -4
AMR2_10 5 -2.00 9 1 251 .16 1680.0 4.0 -4
AMR3_10 3 -2.00 8 0 96 .04 1800.0 1.0 -4
AMR4_10 -2 -2.00 7 0 49 .01 1920.0 3.0 -4
AMR5_10 -2 -2.00 8 0 39 .03 1970.0 2.0 -4
AMR6_10 -2 -2.00 8 0 82 .12 1600.0 4.0 -4
AMR7_10 3 -2.00 8 0 126 .21 1690.0 3.0 -4
AMR8_10 -2 -2.00 8 1 67 .11 1480.0 2.0 -4
hg1_10 -2 -2.00 8 3 80 .16 1280.0 2.0 -4
hg2_10 9 -2.00 9 9 120 .35 764.0 2.0 -4
hg3_10 -2 -2.00 -2 1 47 .05 111.0 1.0 -4
hg4_10 16 -2.00 5 1 153 .32 507.0 3.0 -4
------------------
Prøvenr. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
AMR1_10 2.00 7.00 -20 -1 0 -400 1300 256 -500
AMR2_10 1.00 7.00 -20 4 0 -400 969 341 -500
AMR3_10 1.00 6.00 -20 -1 0 -400 264 133 -500
AMR4_10 1.00 6.00 -20 -1 0 -400 1220 229 -500
AMR5_10 1.00 7.00 -20 -1 0 -400 1300 194 -500
AMR6_10 5.00 12.00 -20 -1 0 -400 1450 118 -500
AMR7_10 3.00 11.00 -20 -1 0 -400 1480 219 -500
AMR8_10 1.00 6.00 -20 -1 0 -400 1410 714 915
hg1_10 4.00 10.00 -20 2 0 -400 1540 599 867
hg2_10 9.00 19.00 -20 8 0 -400 2770 6340 6640
hg3_10 0.00 4.00 -20 -1 0 -400 ###### -40 -500
hg4_10 3.00 10.00 -20 1 0 -400 52700 336 -500
------------------
Prøvenr. P* K * Ca* Sc* Ti*
AMR1_10 92 -200 ###### 1.00 6
AMR2_10 102 -200 ###### 0.00 13
AMR3_10 70 -200 ###### 0.00 6
AMR4_10 108 -200 ###### 1.00 5
AMR5_10 87 -200 ###### 1.00 5
AMR6_10 148 -200 ###### 1.00 6
AMR7_10 108 -200 ###### 1.00 7
AMR8_10 261 -200 ###### 1.00 5
hg1_10 168 460 ###### 1.00 15
hg2_10 263 1950 ###### 1.00 85
hg3_10 70 -200 ###### 0.00 5
hg4_10 205 910 ###### 1.00 12

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
AMR1_10 Fastfjell 11.90 2.88 0.12 1.03 -0.01 0.44 46.90
AMR2_10 Fastfjell 4.58 1.00 0.04 0.52 0.01 0.25 52.20
AMR3_10 Fastfjell 4.48 0.95 0.08 0.68 0.04 0.30 52.50
AMR4_10 Fastfjell 2.67 0.42 0.03 0.32 0.02 0.22 54.40
AMR5_10 Fastfjell 13.10 2.31 0.11 0.53 -0.01 0.38 46.80
AMR6_10 Fastfjell 4.52 1.03 0.05 0.34 -0.01 0.27 52.60
AMR7_10 Fastfjell 9.25 2.12 0.11 0.96 0.02 0.26 48.50
AMR8_10 Fastfjell 6.34 1.71 0.11 0.94 0.02 0.49 50.20
hg1_10 Fastfjell 9.47 2.46 0.10 0.80 -0.01 0.41 48.10
hg2_10 Fastfjell 14.40 3.67 0.14 1.30 0.01 0.57 44.60
hg3_10 Fastfjell 12.50 3.11 0.13 1.19 0.02 0.67 45.90
hg4_10 Fastfjell 28.60 7.29 0.33 2.57 0.02 1.17 33.50
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
AMR1_10 -0.10 0.61 0.04 35.50 99.00
AMR2_10 -0.10 0.18 0.02 40.70 99.00
AMR3_10 0.15 0.13 0.02 40.40 100.00
AMR4_10 -0.10 0.02 0.01 41.30 99.00
AMR5_10 0.26 0.29 0.02 35.30 99.00
AMR6_10 -0.10 0.14 0.02 40.30 99.00
AMR7_10 0.33 0.39 0.03 37.30 99.00
AMR8_10 0.16 0.27 0.02 39.10 99.00
hg1_10 0.12 0.37 0.06 37.00 99.00
hg2_10 0.28 0.84 0.04 33.40 99.00
hg3_10 -0.10 0.47 0.04 34.80 99.00
hg4_10 0.38 1.54 0.06 23.30 99.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse