English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1832 - 304 Tuva
(Objekt Id: 7404)
(Sist oppdatert: 24.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 445332 m. Nord: 7306197 m.
Lengdegrad: 13.8014470 Breddegrad: 65.8722980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I. L.: Forekomstene er knyttet til glimmerskifre, sannsynlig grafittførende skifre. Forekomsten som er registrert som Tuva ligger på Kbl. Røsvatnet 1:50 000 i en serie med kalker og glimmerskifre. Området hvor forekomsten er plottet ble befart 25.9.01 i forbindelse med arbeidene i Hattfjelldalen. Det ble gått et profil med utgangspunkt i markant skarp sving på riksveien. Det finnes en betydelig mektighet med nokså god kalkspat-marmor nord for selve forekomsten. Der hvor forekomsten er plottet er det overdekke i et bratt dalsøkk hvor det stedvis er små blotninger med glimmerskifer/glimmergneis. Deler av denne bergarten er grafittførende. Småblokk av grafittførende bergart ble funnet. Ut fra det som var å se i felt er det ikke utført arbeider i felt i området der forekomsten er plottet. Konklusjon: Det gjøres ikke mer på forekomsten på nåværende tidspunkt.


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse