English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1826 - 307 Røddiken
(Objekt Id: 7406)
(Sist oppdatert: 07.07.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hattfjelldal (1926-2) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 463832 m. Nord: 7283298 m.
Lengdegrad: 14.2132700 Breddegrad: 65.6694950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvarts (uspes.)

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Serpentin Hovedmineral (>90%)
Talk Hovedmineral (>90%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Magnesitt Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
J. E. W.: Forekomsten er kun referert av A. O Paulsen i hans liste over Industrielle mineraler og bergarter fra 1959. Forekomsten ble ikke funnet ved befaring, og dens eksistens er tvilsom, muligens forveksling med Vågvassfjellets bergkrystallfelt. I. L.- Befaring 21.09.2001: Røddiken er en fjellknaus med serpentinitt. Opprinnelig avmerking av forekomsten Røddiken kvarts er ca. 1 km ØSØ for Røddiken. Ikke funnet kvarts i området der forekomsten er plottet hvor det er rimelig bra med blotninger.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse