English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1826 - 308 Famnvatnet
(Objekt Id: 7407)
(Sist oppdatert: 24.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Hjartfjellet (2026-4) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 473332 m. Nord: 7299397 m.
Lengdegrad: 14.4166520 Breddegrad: 65.8148600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Grafitt Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
H. G.: Forekomsten utgjøres av en svartskifer-enhet som ligger rett nord for Famnvatnet. Det er ikke riktig å klassifisere forekomsten som grafitt. I. L.: Forekomstene er knyttet til glimmerskifre, sannsynlig karbonførende skifre. Unøyaktige geologiske kart der forekomsten Famnvatn ligger. Etter gjennomgang med SSF Hattfjelldal ble det bestemt at forekomsten ligger på privat grunn. Den er ikke befart.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse