English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1826 - 309 Krutvatnet
(Objekt Id: 7408)
(Sist oppdatert: 22.01.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Krutvatnet (2026-3) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 471732 m. Nord: 7287698 m.
Lengdegrad: 14.3841620 Breddegrad: 65.7097590
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Kambrium
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Grafitt Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Erts Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
H. G.: Forekomsten ligger på Kruttvannets nordside og nåes ved å gå fra mellomriksveien rundt Kruttvannet på østsiden. Forekomsten utgjøres av en svartskifer som finnes over et ganske stort område. Grafitten er dårlig krystallinsk. Beliggenhet og kvalitet tilsier at forekomsten et uten økonomisk interesse. Det er bortkastet arbeid å befare denne forekomsten på nytt noen gang i framtiden. Grafittskiferen har et gjennomsnittlig karboninnhold på 4.7% I. L. - Befart 21.09.2001: Forekomstene er knyttet til glimmerskifre, sannsynlig karbonførende skifre. Unøyaktige geologiske kart der forekomstene Krutvatn ligger. Temmelig sterkt overdekket område. Funnet relativt fet grafittskifer i små elveleier og i raviner. Konklusjon: Forekomsten prioriteres ikke.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0107.01I Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb,H.
Kommentar: Representativ prøve av svartskifer fra nordsiden av krutvannet. prøven inneholder endel dårlig krystallinsk grafitt
NO0107.02I Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb,H.
Kommentar: Representiv prøve av dårlig krystallinsk grafittskifer.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse