English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1820 - 312 Sandnessjøen
(Objekt Id: 7411)
(Sist oppdatert: 13.06.1997)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Alstahaug (1820)
Kart 1:50000: Sandnessjøen (1827-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 392133 m. Nord: 7324298 m.
Lengdegrad: 12.6209580 Breddegrad: 66.0210080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Kyanitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ildfastmateriale 2-3 % 23.12.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1969 Geologi Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Regionalmetamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Skifrig Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts
Biotitt
Plagioklas
Kalifeltspat
Kyanitt Underordnet mineral (1-10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ukjent Primær lagning

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I Sandnessjøen, like ved fefgeleiet, er disthen påvist i gl.skifer. Disthen er her fargeløs og vanskelig å påvise i felt. Disthen opptrer enten i aggregater med mindre korn, eller i større korn med uregelmessig omriss. Mengden i ett slip er anslått til 25%.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Nissen, August L. , 1969
Disthen ved Sandnessjøen og Bardal, Helgeland, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 6130;1 sider
Abstrakt:
Forekomster: 1640 Sandnessjøen 33 3927 73247 705 Bardal 33 4257 73434 Under et kartleggingsarbeid ble det funnet to lokaliteter hvor kyanitt opp- trer i slike mengder at en nærmere undersøkelse synes påkrevet. Sandnessjøen; kyanitt er påvist i glimmerskifer. Bergarten er kraftig tek- tonisert. Kyanitt opptrer enten i aggregater med mindre korn, eller i større korn med uregelmessig omriss. Mengden kyanitt blir i ett slip anslått til ca. 25%. Bardal; i et mindre brudd ved Engen, Bardal, S for Ranafjorden er kyanitt påvist i mørk grå glimmerskifer. Bergarten er middelskornet. I bergarten opptrer grovkornete, kvartsrike benker og slirer, med granater opptil 3 cm. store, blå kyanittkorn opptil 2 cm. store.


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse