English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1822 - 302 Hellesvik
(Objekt Id: 7414)
(Sist oppdatert: 28.03.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Nesna (1827-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 405632 m. Nord: 7323948 m.
Lengdegrad: 12.9187020 Breddegrad: 66.0221750
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 16.02.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1974 - 1974 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1974 - 1974 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Magnetitt Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1952
Rapport over Hellesvik kalksteinsfelt i Leirfjord herred
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 7464;3 sider
Abstrakt:
I feltet følges kalken i < 300 m, mens mektigheten er ukjent. Samme horisont 1 km mot NØ? I såfall 40 m mektig. I kalkstein finnes kvarts i korn og knoller Avbygging til 10-20 m dyp gir flere millioner tonn. Analysene er av prøver tatt over 8-10 m mektighet. CaO: 47.4-54.2%, MgO: 4.55-0.52%, Gl.tap: 39.1- 42.95%, SiO2: 7.89-2.0%.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0113.01 Fastfjell
Kommentar: OF 74 - 41, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0113.02 Fastfjell
Kommentar: OF 74 - 42, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0113.03 Fastfjell
Kommentar: OF 74 - 43, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0113.04 Fastfjell
Kommentar: OF 74 - 44, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1822 - 302 Hellesvik

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0113.01 Fastfjell 52.86% 1.92% 8.78% 89.58% 1.64%
NO0113.02 Fastfjell 48.65% 1.31% 5.99% 83.58% 10.43%
NO0113.03 Fastfjell 51.73% 1.11% 5.08% 89.57% 5.35%
NO0113.04 Fastfjell 52.86% 1.51% 6.91% 90.59% 2.50%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype Fe2O3 Sum
NO0113.01 Fastfjell 0.04 .00
NO0113.02 Fastfjell 0.07 .00
NO0113.03 Fastfjell 0.06 .00
NO0113.04 Fastfjell 0.07 .00


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse