English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1822 - 304 Skardet
(Objekt Id: 7416)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Nesna (1827-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 412832 m. Nord: 7333797 m.
Lengdegrad: 13.0707020 Breddegrad: 66.1125560
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 16.02.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1972 - 1972 Geofysikk Selskap/Institusjon:NGU
1972 - 1972 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Flusspat Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten som er en veiskjæring, tilhører et lengre og mektig kalksteinsdrag. Området ved Skaret er kraftig overdekket slik at blotningene i hovedsak er knyttet til veiskjæringer og elva. Kalksteinen er middels til grovkornet med en farge som varierer fra hvit til blek grå. Fargen synes i hovedsak å være knyttet til innholdet av grafitt. Den virker homogen og lite forurenset av silikater. Den eneste forurensningen av betydning som ble observert var noen få og spredte dm-tykke diabasganger.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1973
Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1118/9;73 sider
Abstrakt:
Rapporten er sammensatt av åtte delrapporter og gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1972. De fleste forekomstene har ingen økonomisk verdi. Det er tynne kalksteinsoner med innblanding av kvarts, gneis og amfibolitt. Følgende forekomster kan være interessante og anbefales videre undersøkt: Noen mindre kalksoner ved Tvervik (Beiarn). Dolomittforekomst ved Larsos (Beiarn). Et mindre område ved Åsåsen (Lurøy) virker interessant. I Helfjeld- bygden (Vefsn) kan videre undersøkelser motiveres. Dolomittpartier i en kalksteinsone ved Lysnehammeren (Skjerstad) bør undersøkes videre. Ved Tovåsen (Leirfjord) ligger den mest interessante kalksteinforekomsten. Den anbefales undersøkt videre. I Granåsen (Vefsn) ligger den mest interessante dolomittforekomsten. Det er en mektig dolomittsone som anbefales undersøkt videre.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0115.01 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-193, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.02 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-194, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.03 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-195, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.04 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-196, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.05 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-197, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.06 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-198, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.07 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-199, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.08 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-200, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.09 Håndstykke
Kommentar: Ø 72-201, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.10 Fastfjell
Kommentar: Ø 72-202, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.11 Fastfjell
Kommentar: Ø 72-203, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.12 Fastfjell
Kommentar: OF 72-575, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.13 Fastfjell
Kommentar: OF 72-576, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.14 Fastfjell
Kommentar: OF 72-577, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.15 Fastfjell
Kommentar: OF 72-578, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0115.16 Fastfjell
Kommentar: OF 72-579, Knakkprøver tatt i vegskjæring
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1822 - 304 Skardet

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0115.01 Håndstykke 54.79% % % % %
NO0115.02 Håndstykke 53.41% .32% 1.46% 94.53% 4.01%
NO0115.03 Håndstykke 33.88% 1.37% 6.27% 57.07% 36.67%
NO0115.04 Håndstykke 49.74% .40% 1.83% 87.78% 10.39%
NO0115.05 Håndstykke 46.38% % % % %
NO0115.06 Håndstykke 45.52% .27% 1.23% 80.57% 18.19%
NO0115.07 Håndstykke 53.86% .05% .23% 96.00% 3.77%
NO0115.08 Håndstykke 46.78% .78% 3.57% 81.56% 14.88%
NO0115.09 Håndstykke 49.39% .19% .87% 87.68% 11.45%
NO0115.10 Fastfjell 43.08% % % % %
NO0115.11 Fastfjell 43.07% .38% 1.74% 75.93% 22.34%
NO0115.12 Fastfjell 53.14% 2.12% 9.70% 89.58% .72%
NO0115.13 Fastfjell 53.14% 2.12% 9.70% 89.58% .72%
NO0115.14 Fastfjell 53.70% 1.81% 8.28% 91.35% .37%
NO0115.15 Fastfjell 53.42% 1.07% 4.89% 92.69% 2.42%
NO0115.16 Fastfjell 52.86% .91% 4.16% 92.08% 3.75%


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse