English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1822 - 305 Velsvåg
(Objekt Id: 7417)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Leirfjord (1822)
Kart 1:50000: Nesna (1827-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 410232 m. Nord: 7337897 m.
Lengdegrad: 13.0103170 Breddegrad: 66.1485880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 05.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1998 - 1998 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
Overflateprøve
1998 - 1998 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Grå grovkornet båndet kalkstein, kraftig foldet med grafitt i elongerte aggregater parallell med foliasjonen. Overalt impregnert av svovelkiskrystaller. I partier er den meget urein med høyt innhold av silikater og med glimmer som det mest fremtredende silikatmineralet. Av andre fremtredende silikater kan nevnes kvarts og feltspat. Foliasjon er tilnærmet Ø - V med fall på ca. 50° mot syd. Heng's bergarten er glimmergneis. Prøve merket Ø 98 - 4.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0116.1 Fastfjell
Kommentar: OØ 1998-4. Overflateprøve
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte tynnslipanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1822 - 305 Velsvåg

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0116.1 Fastfjell 8.40 1.04 0.08 0.51 0.02 1.39 48.31
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0116.1 -0.10 0.32 0.15 60.00

Tynnslipanalyser
Prøvenr.
NO0116.1 Prøvetype : Fastfjell Tynnslip Id. :Ø98-4)
Beskrivelse: See Pictures for description


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse