English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 309 Toven
(Objekt Id: 7422)
(Sist oppdatert: 10.03.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 423832 m. Nord: 7322697 m.
Lengdegrad: 13.3206080 Breddegrad: 66.0158610
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Grafitt Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten har vært befart av bergmester Bøckman før andre verdenskrig. Det dreier seg om en dårlig krystallinsk svartskifer. P.g.a. bebyggelse og overdekking er det ikke mulig å observere forekomsten i dag. I forbindelse med wollastonitt-prospektering i 1984 ble det flere steder påvist grafittførende fyllitter.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse