English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 311 Luktvatnet
(Objekt Id: 7424)
(Sist oppdatert: 08.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 436500 m. Nord: 7324600 m.
Lengdegrad: 13.5988550 Breddegrad: 66.0357110
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1993 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Linse
Hovedtekstur: Granoblastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: 180 / 60 Retning: 180
Feltstupning: 40
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Geittindenheten Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foldeakse Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved Luktvatnets sørøstre ende opptrer en kvartsittlinse som tilhører Geittindenheten i Helgelandsdekkekomplekset. Kvartsitten er foldet og ser på et geologisk kart (Søvegjarto 1984) ut som en månesigd med den konvekse sida mot vest. Den krysser over en bukt på sørøstsiden av Luktvatnet, og har sin største mektighet på omkring 300m. Linsen har en total lengde på vel 2 km. Kvartsitten har noe glimmer i skikt parallelt lagningen i forekomsten og er relativt grovkornet. På nordsiden av bukta er et midtre parti på 15-20 m av sonen renest. Dette er tatt prøve av i tverrprofil (JW97-3) som viser følgende kjemisk analyse: SiO2=97.7%, Al2O3=1.29%, Fe2O3=0.30%, CaO=0.34%, K2O=0.26%, MgO=0.16%, TiO2=0.05%. Sonen fortsetter videre sørover og opptrer bl.a. i flate partier ved Brennvollenget omkring 2 km lengre sør. Forekomsten er inntegnet på et berggrunnskart 1:20.00 av Ulrik Søvegjarto fra 1984.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.

Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0123I1 Fastfjell
Prøvetaker: Wanvik, J.E.
Kommentar: Kvartsitten har noe glimmer i skikt paralellt lagningen i forekomsten. Relativt grovkornet.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse