English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 312 Langneset
(Objekt Id: 7426)
(Sist oppdatert: 29.04.2011)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 435332 m. Nord: 7326197 m.
Lengdegrad: 13.5723070 Breddegrad: 66.0498060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne kalken sees best blottet i vannkanten av Luktvannet. Bergaret er en båndet grålig kal, med tallrike silikatrike bånd og enkelte linser av amfibolitt. Kalken er således meget urein, i de områder den er undersøkt. i håndstykker sees også stedvis mye sulfider.

Navn på prøvepunkt: hg14_10
(Objekt Id: 22288 312,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435102 m. Nord: 7327557 m.
Lengdegrad: 13.5665280 Breddegrad: 66.0619480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg14_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 13.5% og et MgO innhold på 0.443%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 312 Langneset

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Cd*
hg14_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
------------------
Prøvenr. Ba* Mo* V* Cr* Mn* Fe% Sr* Y* Zr*
hg14_10 20 -2.00 10 0 152 .14 683.0 2.0 -4
------------------
Prøvenr. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
hg14_10 3.00 11.00 -20 -1 0 -400 8840 -40 -500
------------------
Prøvenr. P* K * Ca* Sc* Ti*
hg14_10 77 -200 ###### 0.00 5

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
hg14_10 Fastfjell 13.50 3.03 0.13 1.26 0.02 0.44 44.30
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
hg14_10 0.14 0.54 0.04 35.00 98.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse