English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1824 - 313 Elsfjord
(Objekt Id: 7427)
(Sist oppdatert: 05.12.2003)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 433832 m. Nord: 7332597 m.
Lengdegrad: 13.5359050 Breddegrad: 66.1068950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd; Hultin, Ivar , 1972
Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland, 1971.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1035/4;54 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomitt-undersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. I Indre Velfjord er det befart tre kalk- og marmorfelter. Marmoren er for uren, løs og oppsprukket til at industrien kan gjøre nytte av den. To fore- komster i Hattfjelldal kommune ble befart og prøvetatt, med negativt resultat. I Steigen kommune ble også to forekomster befart, begge av dårlig kvalitet. I Herøy kommune ble kalksteinsforekomster på øyene Tenna og Herøy befart. Ingen av forekomstene tilfredsstiller kvalitetskravene til metallurgisk formål. I Alstadhaug kommune ble forekomstene Alteren, Blomsøya og Kvalneset befart, uten positivt resultat. Det anbefales en videre undersøkelse av forekomstene Messingslett og Røss- voll i Rana kommune. Likeledes anbefales videre undersøkelser i Gåslia, Vefsn kommune. Dolomitten her er karakterisert som homogen og av god kvalitet.

Øvereng, Odd , 1978
Seljeli dolomittfelt i Vefsn, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/4B;17 sider
Abstrakt:
I 1976 ble det etablert et samarbeid mellom NGU's Nord-Norge-prosjekt og SINTEF's NTNF-prosjekt "Ildfaste dolomittmaterialer", hvor målsettingen er å kartlegge de tekniske mulighetene for bruk av norsk dolomitt som rå- stoff for basisk ildfaststein. De innledende brennforsøk med materiale fra Seljeli viste at kvaliteten er fullt på høyde med den dolomittkvalitet som i dag brukes som råstoff for basisk ildfast stein. Med utgangspunkt i dette, er det utført detaljkartlegging av Seljeli dolo- mittfelt, supplert med omfattende overflateprøvetaking. Analyseresultatene viser at kvaliteten jevnt over er meget god. A/S Norsk Jernverk har sikret seg rettighetene til å undersøke dolomitt- feltet nærmere med tanke på en eventuell økonomisk utnyttelse.

Navn på prøvepunkt: amr16_10
(Objekt Id: 22261 313,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 432512 m. Nord: 7331629 m.
Lengdegrad: 13.5072230 Breddegrad: 66.0979260
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR16_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 0.53% og et MgO innhold på 0.896%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr17_10
(Objekt Id: 22262 313,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 433878 m. Nord: 7333190 m.
Lengdegrad: 13.5365980 Breddegrad: 66.1122230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR17_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 2.24% og et MgO innhold på 2.93%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg12_10
(Objekt Id: 22263 313,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 431946 m. Nord: 7331951 m.
Lengdegrad: 13.4945160 Breddegrad: 66.1006920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg12_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 5.31% og et MgO innhold på 1.35%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg12_10
(Objekt Id: 22264 313,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 431965 m. Nord: 7331975 m.
Lengdegrad: 13.4949440 Breddegrad: 66.1009200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg13_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske uren med et SiO2 innhold på 5.54% og et MgO innhold på 0.354%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1824 - 313 Elsfjord

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Cd*
AMR16_10 Fastfjell -2 5 -4 0 -2 -4 .0
AMR17_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
hg12_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
hg13_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
------------------
Prøvenr. Ba* Mo* V* Cr* Mn* Fe% Sr* Y* Zr*
AMR16_10 5 -2.00 9 1 51 .22 879.0 3.0 -4
AMR17_10 13 -2.00 9 0 -10 .01 1330.0 0.0 -4
hg12_10 5 -2.00 9 0 15 .06 990.0 1.0 -4
hg13_10 4 -2.00 8 0 88 .19 1630.0 3.0 -4
------------------
Prøvenr. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
AMR16_10 4.00 12.00 -20 1 0 -400 34300 130 -500
AMR17_10 0.00 6.00 -20 -1 0 -400 4890 -40 -500
hg12_10 1.00 8.00 -20 1 0 -400 15700 -40 -500
hg13_10 5.00 14.00 -20 -1 0 -400 7360 77 -500
------------------
Prøvenr. P* K * Ca* Sc* Ti*
AMR16_10 135 292 ###### 1.00 5
AMR17_10 124 -200 ###### 0.00 5
hg12_10 213 -200 ###### 0.00 6
hg13_10 72 -200 ###### 1.00 5

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
AMR16_10 Fastfjell 0.53 0.02 -0.01 0.02 -0.01 0.90 55.20
AMR17_10 Fastfjell 2.24 0.40 0.02 0.13 -0.01 2.93 51.20
hg12_10 Fastfjell 5.31 1.35 0.08 0.58 0.01 1.35 50.00
hg13_10 Fastfjell 5.54 1.38 0.07 0.51 -0.01 0.35 50.00
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
AMR16_10 -0.10 -0.01 0.03 42.50 99.00
AMR17_10 -0.10 0.13 0.05 42.70 100.00
hg12_10 -0.10 0.35 -0.01 40.50 99.00
hg13_10 -0.10 0.29 -0.01 40.20 98.00


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse