English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Prospekt 1824 - 315 Åkermoen
(Objekt Id: 7429)
(Sist oppdatert: 10.02.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Vefsn (1824)
Kart 1:50000: Elsfjord (1927-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 436182 m. Nord: 7334597 m.
Lengdegrad: 13.5868860 Breddegrad: 66.1253150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Dolomitt

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 09.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten tilhører det samme dolomittdraget som Seljeli an anses å ha same potensialet som Seljeli

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1978
Seljeli dolomittfelt i Vefsn, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1556/4B;17 sider
Abstrakt:
I 1976 ble det etablert et samarbeid mellom NGU's Nord-Norge-prosjekt og SINTEF's NTNF-prosjekt "Ildfaste dolomittmaterialer", hvor målsettingen er å kartlegge de tekniske mulighetene for bruk av norsk dolomitt som rå- stoff for basisk ildfaststein. De innledende brennforsøk med materiale fra Seljeli viste at kvaliteten er fullt på høyde med den dolomittkvalitet som i dag brukes som råstoff for basisk ildfast stein. Med utgangspunkt i dette, er det utført detaljkartlegging av Seljeli dolo- mittfelt, supplert med omfattende overflateprøvetaking. Analyseresultatene viser at kvaliteten jevnt over er meget god. A/S Norsk Jernverk har sikret seg rettighetene til å undersøke dolomitt- feltet nærmere med tanke på en eventuell økonomisk utnyttelse.

Stadheim, J. F. , 1939
Seljelid.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 3722;1 sider
Abstrakt:
Rapporten er en utskrift av dagbok og gir en meget kort beskrivelse av Seljelidfeltet i Elsfjord. Kisforekomsten beskrives som en blanding av jernmalm og svovelkis. Mektigheten er 0,6 m og sonene er regelmessig og flere kilometer lang.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse