English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1836 - 304 Lemmstein
(Objekt Id: 7445)
(Sist oppdatert: 23.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 437433 m. Nord: 7382497 m.
Lengdegrad: 13.5906700 Breddegrad: 66.5551550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ildfastmateriale 100 % 17.03.1994
Slaggdanner 100 % 17.03.1994

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Likvid magmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Rødingsfjelldekkekom
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Olivin Hovedmineral (>10%)
Spinell Underordnet mineral (1-10%)
Enstatitt Underordnet mineral (1-10%)
Talk Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
L. F.: Den ultramafiske kroppen ligger ganske utilgjengelig til 2-300 m over Melfjorden. Den består av: 1) Harzburgitt som er relativt mye serpentinomvandlet med talk i matriks mellom enstatittkrystallene. 2) Harzburgitt med olivin i matriks, ser lite omvandlet ut. 3) Serpentinitt, helt omvandlet bergart med grønn overflate. 4) Dunitt (olivinstein), relativt lite omvandlet. Den ultramafiske kroppen er kraftig omvandlet nær grensa til den underliggende amfibolitten, og har der noen cm tykke talk/magnesitt-årer. I. L.: Det opptrer flere små kropper av ultramafisk bergarter i de kaledonske skifrene nord for Melfjorden i Rødøy. Lemmstein ligger i et bratt område ovenfor fjorden. Den ligger i grenseområde mellom statsgrunn og privat grunn. En mindre kropp er også registrert på det preliminære berggrunnsgeologiske kartet på Nordneset ved Nordfjordens munning. Denne er besøkt og har tilknyttede mer gabbroide bergarter og amfibolitt. I.L. initierte i Nordlandsprogrammet et prosjekt for å vurdere omvandlingsgraden av ultramafittene på mer regional skala. Det finnes data på ultramafittene langs kysten i forbindelse med Cr-prospektering. På de andre forekomstene mellom Altermark og kysten var det lite data. Prosjektet ble gjennomført av S. Olerud. Sjekk rapport dersom den ble skrevet! Noe på ultramafittene i området ble også gjort i USB regi. Har besøkt denne og den nye forekomsten ved Esjehompan som sammen med flere andre ligger på statsgrunn. Omvandlingen av kroppene er begrenset. I kjernen av kroppene er det dels olivin fremdeles og svak omvandling. Litteratur: S. Olerud: Konklusjon: Det er ikke grunnlag for å gjøre ytterligere undersøkelser.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, Are , 1976
Malmgeologisk undersøkelse med henblikk på økonomisk utnyttelse av kromittforekomstene på kartbladene Rødøy og Lurøy.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse