English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1836 - 305 Nord-Værnes
(Objekt Id: 7457)
(Sist oppdatert: 17.03.2015)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 422568 m. Nord: 7395356 m.
Lengdegrad: 13.2478780 Breddegrad: 66.6670900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon: 0 tusen tonn


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Ildfastmateriale 20 % 20.08.1993

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1940 - 1945 Regulær drift Selskap/Institusjon:Tysk okkupasjon

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: 274 / 78 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Grafitt Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :274 / 78 Post-mineralisering ;...Effekt :Kontrollerer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ca. 200 m SV for kaia på Nord-Værnes like bak en hytte. Det har vært drevet en 40 m lang og 5 m bred grøft i en 1.5-2.5 m bred steiltstående grafittskifer, samt en mindre synk 10 m S for denne. Grafitten er god krystallinsk og har brukbare gehalter. Mineraliseringen er en del av en bergartsenhet som består av gneiser intrudert av tallrike granittiske årer. Beliggenheten tett opp til bebyggelse vil komplisere en eventuell drift. Analyser av malmen viser et karboninnhold fra 8 til 26%.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Korneliussen, Are , 1976
Malmgeologisk undersøkelse med henblikk på økonomisk utnyttelse av kromittforekomstene på kartbladene Rødøy og Lurøy.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Bakke, Stig; Korneliussen, Are , 1986
Jack-straw-textured olivines in some Norwegian metaperidotites.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.66 (4);271-276 sider
Abstrakt:
Jack-straw-textured olivines, which are elongate olivines of metamorphic origin, occur in complexly metamorphosed ultramafites within the Norwegian Caledonides. The ultramafic bodies are lenses enclosed within high-grade mica-shists or gneisses. In generally they consist of a dunitic core sur- rounded by massive olivine orthopyroxenite with a mantle of jack-straw-textured olivines in contact with the country rocks. The jack-straw olivines are elongate, radomly orientated platy crystals from 3 cm to 1 m long. They lie in a matrix of orthopyroxene, carbonate and minor tremolite. Field relations between various rock-types, including jack-straw textured olivine + carbonate + talc +/ bronzite veins, are well exposed at the Nordvernes ultramafic body, North Helgeland.

Rodionov, Alexei; Ofstad, Frode; Tassis, Georgios , 2013
Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric geophysical survey in Holandsfjorden area, Meløy, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2013.043;26 sider
Abstrakt:
NGU conducted an airborne geophysical survey in Holandsfjorden area in July 2013 as part of the MINN project. This report describes and documents the acquisition, processing and visualization of recorded datasets. The geophysical survey results reported herein are 1006 line km, covering an area of 200 km2.

Rønning, Jan S.; Gautneb, Håvard; Dalsegg, Einar; Larsen, Bjørn E.; Rodionov, Alexei , 2015
Oppfølgende grafittundersøkelser i Meløy og Rødøy kommuner, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2014.046;63 sider
Abstrakt:
Som et ledd i Regjeringens satsning mot mineraler i Nord-Norge (MINN), utførte NGU geofysiske målinger fra helikopter rundt Holandsfjorden i 2013. Helikoptermålingene viste interessante ElektroMagnetiske (EM) anomalier som etter NGUs oppfatning burde undersøkes nærmere. I et samarbeid med Nordland fylkeskommune, Meløy Næringsutvikling og Rødøy kommuner har NGU evaluert grafittpotensialet i området gjennom tolkning av geofysiske data målt fra helikopter og på bakken samt oppfølgende geologisk kartlegging, prøvetaking og analyse. Det er ikke indikert god grafitt i større mengder utenom de to kjente forekomstene ved Nord-Værnes og Rendalsvik.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG52-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Kommentar: Sample of graphit schist, UTMX: 422452 UTMY: 7395362
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG53-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Kommentar: Sample of graphit schist, UTMX: 419930 UTMY: 7395061
Antall registrerte spesialanalyser = 1
hg57-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Antall registrerte spesialanalyser = 1
hg59-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Antall registrerte spesialanalyser = 1
Hg60-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Antall registrerte spesialanalyser = 1
Hg61-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Antall registrerte spesialanalyser = 1
hg62-14 Fastfjell
Prøvetaker: Havard Gautneb
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: Sample point
(Objekt Id: 23151 305,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 422549 m. Nord: 7395345 m.
Lengdegrad: 13.2474520 Breddegrad: 66.6669930
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HG27-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Disseminert grafittskifer. Gehalt av grafitt er 19.64 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
HG28-12 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Disseminert grafittskifer. Gehalt av grafitt er 16.98 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
JW12-9 Fastfjell
Prøvetaker: Jan Egil Wanvik
Kommentar: Disseminert grafittskifer. Gehalt av grafitt er 13.2 %C.
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1836 - 305 Nord-Værnes

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
HG27-12 Fastfjell Karboninnhold 19,6%
HG28-12 Fastfjell Karboninnhold 17%
HG52-14 Fastfjell Karboninnhold 16.5%
HG53-14 Fastfjell Karboninnhold 4.67%
hg57-14 Fastfjell Karboninnhold 3.48%
hg59-14 Fastfjell Karboninnhold .54%
Hg60-14 Fastfjell Karboninnhold 1.74%
Hg61-14 Fastfjell Karboninnhold 2.26%
hg62-14 Fastfjell Karboninnhold 4.9%
JW12-9 Fastfjell Karboninnhold 13,2%


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse