English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1836 - 308 Steintuva
(Objekt Id: 7460)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Melfjorden (1928-3) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 427733 m. Nord: 7400247 m.
Lengdegrad: 13.3617910 Breddegrad: 66.7122070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Likvid magmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning: 80
Feltstupning: 90
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Rødingsfjelldekkekom
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Olivin Hovedmineral (>10%)
Enstatitt Hovedmineral (>10%)
Magnesitt Aksessorisk mineral (<1%)
Talk Aksessorisk mineral (<1%)
Spinell Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Skifrighet Strøk/Fall :90 / 80 Pre-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
300x100 m stor linse av grovkornet harzburgitt. Består av enstatitt, olivin og mindre mengder talk, glimmer, magnesitt og spinell. Olivinen ser frisk ut. Det er ikke sett større partier med dunitt, slik at som råstoff for olivin er kroppen neppe aktuell. Det er tatt ut litt kromitt i noen mindre skjerp. Nesten ikke noe kromitt er synlig idag.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard , 1997
Resultater fra regionale olivin- og serpentinundersøkelser i Norge 1996
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.97.043;60 sider

Korneliussen, Are , 1976
Malmgeologisk undersøkelse med henblikk på økonomisk utnyttelse av kromittforekomstene på kartbladene Rødøy og Lurøy.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUAK96053 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96054 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1836 - 308 Steintuva

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NGUAK96053 Fastfjell 41.90 0.83 0.00 9.30 0.10 38.00 0.33
NGUAK96054 Fastfjell 44.10 0.84 0.00 8.60 0.11 36.40 1.97
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
NGUAK96053 0.00 0.00 0.00 8.01 98.00
NGUAK96054 0.01 0.00 0.00 6.13 98.00


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse