English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1836 - 309 Blekøy
(Objekt Id: 7461)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Rødøy (1836)
Kart 1:50000: Rødøy (1828-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 403933 m. Nord: 7385597 m.
Lengdegrad: 12.8342010 Breddegrad: 66.5743530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Hydrotermal gang Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Biotitt
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :90 / 70 Pre-mineralisering ;...Effekt :Ingen

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Pegmatitt som uregelmessig årenett i glimmergneis. Opptil 20 m mektig gang. Ligger på holme på 100x100 m som er maks. 10 moh., og har derfor helt begrenset volum. Pegmatitten har granittisk tekstur og opptrer som skriftgranitt. Det fins bare små K-feltspatpartier.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K. L., 1948: BA-rapport 5294


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse