English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1870 - 301 Urfjell
(Objekt Id: 7464)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sortland (1870)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 523033 m. Nord: 7627296 m.
Lengdegrad: 15.5696170 Breddegrad: 68.7563070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger mellom toppene 490 og 416, Urtind, ca. 400 m.o.h. opp mot Urtind (490). Det er her flere små pegmatittganger i en biotitt amfibolitt gneis. Største mektighet er ca. 3 m og er blottet i ca. 30 ms lengde.

Litteraturfortegnelser:
Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Heier, K., 1956: Rapport til Sortland kommunes tiltaksråd, BA-rapport 5455


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse