English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1837 - 307 Saurlia
(Objekt Id: 7471)
(Sist oppdatert: 11.10.2010)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Meløy (1928-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 437633 m. Nord: 7407197 m.
Lengdegrad: 13.5825420 Breddegrad: 66.7767060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Likvid magmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Rødingsfjelldekkekom
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Serpentin Hovedmineral (>10%)
Olivin Hovedmineral (>10%)
Enstatitt Hovedmineral (>10%)
Spinell Underordnet mineral (1-10%)
Talk Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det er n 200x200 m stor ultramafisk kropp som består hovedsaklig pyroksenitt og wherlitt, meget grovkrystallinsk.I grunnmassen sees olivin som er kraftig serpenitnisert. Det er n typisk jack straw krrekrystallisasjon som har gitt opphave til denne teksturen. forekomsten kan sees å ligge som et lite skall i omgivende gneis.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NGUAK96058 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96059 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96060 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUAK96061 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96055 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96056 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96057 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NGUHG96058 Fastfjell
Kommentar: Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1837 - 307 Saurlia

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NGUAK96058 Fastfjell 48.20 0.43 0.00 8.10 0.12 40.00 0.14
NGUAK96059 Fastfjell 47.80 0.35 0.00 10.90 0.15 35.80 0.35
NGUAK96060 Fastfjell 45.40 0.47 0.00 7.30 0.13 42.80 0.25
NGUAK96061 Fastfjell 48.00 0.50 0.00 7.40 0.09 37.60 0.10
NGUHG96055 Fastfjell 45.50 0.56 0.00 8.50 0.11 41.50 0.21
NGUHG96056 Fastfjell 52.00 2.82 0.00 7.40 0.16 28.20 7.15
NGUHG96057 Fastfjell 42.50 0.55 0.00 9.10 0.12 44.00 0.29
NGUHG96058 Fastfjell 48.10 0.63 0.00 7.90 0.14 40.10 0.15
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
NGUAK96058 0.00 0.01 0.00 3.01 100.00
NGUAK96059 0.00 0.01 0.00 3.80 99.00
NGUAK96060 0.00 0.00 0.00 1.98 98.00
NGUAK96061 0.00 0.00 0.00 5.46 99.00
NGUHG96055 0.00 0.00 0.00 2.90 99.00
NGUHG96056 0.45 0.02 0.00 1.47 100.00
NGUHG96057 0.00 0.00 0.00 2.42 99.00
NGUHG96058 0.00 0.00 0.00 2.10 99.00


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse