English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1837 - 308 Vågsbotn
(Objekt Id: 7473)
(Sist oppdatert: 13.06.1997)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Meløy (1928-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 435233 m. Nord: 7408097 m.
Lengdegrad: 13.5275350 Breddegrad: 66.7842780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Olivin Ressursundertype: Olivin

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Likvid magmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Rødingsfjelldekkekom
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Olivin
Serpentin Hovedmineral (>10%)
Enstatitt Hovedmineral (>10%)
Spinell Underordnet mineral (1-10%)
Talk Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ultramafittkroppen består av harzburgitt og dunitt. Langs kanten og tektoniske soner er det sterkt grønne soner med et høyt serpentin- og karbonatinnhold, disse har også endel serpentin-asbest.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse