English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1837 - 310 Grønøya østre
(Objekt Id: 7475)
(Sist oppdatert: 18.01.2022)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Meløy (1928-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 431119 m. Nord: 7409502 m.
Lengdegrad: 13.4332520 Breddegrad: 66.7959800
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon: 0 tusen tonn


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Pegmatittdannelse Form: Plate
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: 20 / 90 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Rødingsfjelldekkekom
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Rosenkvarts Underordnet mineral (1-10%)
Amfibol Aksessorisk mineral (<1%)
Zirkon Aksessorisk mineral (<1%)
Beryll Aksessorisk mineral (<1%)
Turmalin Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
To parallelle pegmatittlinser med retning 20°, ca 100 m mellom hver. Gangene skjærer vinkelrett på en ultramafisk harzburgittgang. Den østlige gangen er plateformet, 2-4 m mektig og vertikal. Den er drevet ut over 30 m lengde og 10 m høyde. Pegmatitten har store krystaller; 5-30 cm store feltspater. Ingen klar sonering, men i enden av det vestlige bruddet står det igjen endel glassklar kvarts med en svak rosa farge. Kvartsen er svært ren og har lite væskeinneslutninger. Pegmatitten i det vestlige bruddet er 3-4 m og har en mer uregelmessig form enn den østlige.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Horvath? , 1943
Ang. statistikk Meløy glimmerbrudd
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5800;4 sider
Abstrakt:
Produksjonstall fra glimmerbruddene i kommunen. (Grønøy, Meløy II & III, Malmhaugen).

Grønøy glimmerbrudd. Profilskisser 1:200.
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 459

Ihlen, Peter M. , 2005
Undersøkelse av Li-pegmatitter i Nord-Helgeland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2004.061;42 sider
Abstrakt:
Rapporten beskriver undersøkelser av pegmatitter i Nord-Helgeland pegmatittdistrikt med formål å identifisere pollucitt-førende typer, såkalte LCT-pegmatitter. Publiserte data og manglende opptreden av tidsmessige relaterte granitter indikerer at pegmatittsmeltene er derivert fra oppsmeltete tidlig-proterozoiske ortogneiser og nedfoldete kaledonske suprakrustale bergarter. Befaringer av 40 forskjellige pegmatittkropper har vist at de representerer minst to generasjoner som i henhold til publiserte og upupliserte aldersdateringer begge er av devonsk alder. Den første generasjonen omfatter pegmatittiske granitter og keramiske pegmatitter og den andre består i tillegg av mer fraksjonerte Be- og Li-pegmatitter, ofte sonerte med mye muskovitt.

Referanser som ikke finnes i NGU's Referansearkiv.:
Meffert, 1943: BA-rapport 5114


Hesse, J., 1944: BA-rapport 5115


A/S Malmundersøkelser, 1943: BA-rapport 5117 og 5801


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse