English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1837 - 311 Løknes
(Objekt Id: 7476)
(Sist oppdatert: 24.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Meløy (1837)
Kart 1:50000: Meløy (1928-4) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 442433 m. Nord: 7418497 m.
Lengdegrad: 13.6861890 Breddegrad: 66.8789870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Magnesiummineraler Ressursundertype: Magnesitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Likvid magmatisk Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Meget ujevnkornet
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Rødingsfjelldekkekom
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Serpentin Hovedmineral (>10%)
Magnesitt Hovedmineral (>10%)
Enstatitt Hovedmineral (>10%)
Asbest Underordnet mineral (1-10%)
Magnetitt Underordnet mineral (1-10%)
Talk Underordnet mineral (1-10%)
Amfibol Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Feltet med ultrabasiske bergarter utgjør ca. 0.5 km². Det består hovedsakelig av bergarten sagvanditt (enstatitt- og karbonatbergart). Den er porfyroblastisk med 1-4 cm store enstatitt-krystaller i en fin-middelskornet grunnmasse som vesentlig består av magnesitt. Ellers finnes endel serpentin-asbest i årer i bergarten. Det er ikke sett partier med ren olivin.


Faktaarket ble generert 20.08.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse