English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1853 - 301 Sauen
(Objekt Id: 7479)
(Sist oppdatert: 24.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 585999 m. Nord: 7603799 m.
Lengdegrad: 17.1060880 Breddegrad: 68.5333390
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1965 - 1966 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU, Hysigjord

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Regionalmetamorf Form: Plate
Hovedtekstur: Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: 265 / 40 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Niingendekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten ligger ved fjellet Sauen, øst for Strandvann 300-500 m.o.h. Feltet ligger 5 km ØNØ for Bogen. Forekomsten stryker NØ-SV og har et fall på 35-45° mot NV. Den har en lengde på omkring 1 km. Bredden varierer fra 60-100 m. Fra to profiler på tvers av strøket ble det sprengt ut prøver i 1966. Analysene viser: den beste prøven har SiO2=97.5%, Al2O3=0.7%, Fe2O3=0.48% og de andre prøvene har AL2O3 fra 0.88%-3.4%. Kvaliteten er altfor dårlig for FeSi-formål. Beliggenheten oppe på fjellet er dertil meget ugunstig.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.

Hysingjord, Jens , 1967
Geologisk undersøkelse av Sauen, Tenneviken og Grovfjorden kvartsitt- forekomster, Ofoten, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.758;7 sider


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse