Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1839 - 304 Leiråga
(Object Id: 7488)
(Last updated: 27.04.2007)

Location
County: Nordland Municipality: Beiarn (1839)
Map 1:50000: Arstaddalen (2028-4) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33 (Coordinates NOT confirmed)
East: 479733 m. North: 7404696 m.
Longitude: 14.5397220 Latitude: 66.7599650
Show on map

Resource
Resource Type: Feldspar Resource Subtype: Pegmatitic feldspar

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
Ligger øverst i Beiardalen like nord for Staupåmoen i lia. på vestsiden av dalen. Ligger i kaledonsk skifer. Gått opp lia ved Leiråga. Ikke funnet pegmatitt der den er avmerket men litt lengre ned i lia. Denne koordinaten lagt inn. En sone med flere små pegmatitter ligger etter hverandre i glimmerskifer med tynne kalker. Pegmatittlinsene er 2-3 m tykke og et par titalss metre i strøklengde. De er dominert av feltspatt, men har noe kvarts. Røykkvarts ble også observert. Noen sulfidkorn og noen granater også funnet i pegmatitten. som i pegmatitten nede ved Steinåmoen er deler av pegmatittene oppknuste og senere annealed.


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway