English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1838 - 309 Inndyr
(Objekt Id: 7496)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Gildeskål (1838)
Kart 1:50000: Gildeskål (1929-2) Kart 1:250000: Bodø
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 458133 m. Nord: 7436296 m.
Lengdegrad: 14.0381560 Breddegrad: 67.0412010
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 05.12.2000
Fyllstoff 05.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1993 - 1993 Kjerneboring Selskap/Institusjon:NGU /Hustadkalk A/S
1993 - 1993 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU /Hustadkalk A/S
1993 - 1993 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU /Hustadkalk A/S
1993 - 1993 Detaljkartlegging Selskap/Institusjon:NGU /Hustadkalk A/S

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Tremolitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten tilhører et mektig karbonat-drag som strekker seg fra Hjellstadområdet og nordover til Inndyr og videre forbi Sund og over til Sandhornøya. Det mektige karbonatdraget er splittet opp av et ukjent antall lag med glimmerskifer. Glimmerskiferlagene varierer i mektighet fra noen få dm opptil 4 - 5 m. Opptreden av linser og ganger av amfibolittisk materiale er en vanlig forurensning i formasjonen. På grensen mot den karbonatholdige skiferen i øst, ligger en 4 - 5 m mektig benk med en hvit, middelskornet dolomitt med cm-mektige bånd anriket på aggregater av tremolitt. Kalksteinen i draget er middel til grovkornet, båndet og med en farge som varierer fra blek blågrå avhengig av grafittinnholdet. Kalksteinen må i hovedsak karakteriseres som meget uren, stedvis med aggregater av det fibrøse mineralet tremolitt. Et annet forurensningsfenomen med stor utbredelse er spetter og klyser av glimmeraggregater. I dagen virker kalksteinen løs og ryen. I begrensede partier kan kalksteinen være av en slik kvalitet at den muligens lar seg utnytte som industrikalk, men jevnt over synes jordbruks - og miljøkalk å være den mest sannsynlige anvendelsen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1974
Kalkstein- og kvartsundersøkelser i Gildeskål kommune, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1164/13;16 sider
Abstrakt:
Rekognoserende undersøkelser av en rekke kalk/dolomitt og kvartsittfelter i Gildeskål kommune er blitt utført. I alt er det undersøkt 6 kalkstein/dolo- mittfelter og 4 kvartsittfelter. Når det gjelder kalk/dolomittfeltene er kvaliteten for dårlig til at de kan tenkes utnyttet økonomisk. En detaljert undersøkelse av kvartsittdraget mellom Kyllingvann og Opsal anbefales.

Alnæs, Lisbeth , 1988
En vurdering av mineralske ressurser i Gildeskål kommune, Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.105;30 sider
Abstrakt:
Det er utarbeidet en berggrunnsgeologisk oversikt i målestokk 1:50 000 over de viktigste bergartene som opptrer i kommunen, samt en mineralressursoversikt basert på tilgjengelige arkiv-/litteraturdata. Hensikten med sammenstilingen har vært å skaffe til veie oversikt over og vurdere kommunens ressursgrunnlag, for på denne måten å kunne peke på eventuelle muligheter for ny vekst i bergindustrien. Det anbefales at det gjøres et første skritt for en oppfølgende vurdering av wolfram og barium, kvarts- og karbonatbergarter, naturstein, glimmer/kyanitt og grafitt.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0197.01 Fastfjell
Kommentar: IN400-1A/1, Bh.400-1A/1, dybde i m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0197.02 Fastfjell
Kommentar: IN400-1A/2, Bh.400-1A/2, dybde i m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0197.03 Fastfjell
Kommentar: IN400-1A/3, Bh.400-1A/3, dybde i m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0197.04 Fastfjell
Kommentar: IN400-1A/4, Bh.400-1A/4, dybde i m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0197.05 Fastfjell
Kommentar: IN400-1B/1, Bh.400-1B/1, dybde i m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0197.06 Fastfjell
Kommentar: IN400-1B/2, Bh.400-1B/2, dybde i m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0197.07 Fastfjell
Kommentar: IN400-1B/3, Bh.400-1B/3, dybde i m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0197.08 Fastfjell
Kommentar: IN400-1B/4, Bh.400-1B/4, dybde i m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0197.09 Fastfjell
Kommentar: IN600-2/2, Bh.600-2/2, dybde i m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0197.10 Fastfjell
Kommentar: IN600-2/3, Bh.600-2/3, dybde i m
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse