Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1841 - 303 Benkevatnet
(Object Id: 7513)
(Last updated: 24.11.2006)

Location
County: Nordland Municipality: Fauske (1841)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 514799 m. North: 7462899 m.
Longitude: 15.3434190 Latitude: 67.2823750
Show on map

Resource
Resource Type: Silica Resource Subtype: Quartzite

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 07.12.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Operations
From - To Activity Comments
1993 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: 195 / 40 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Fauskedekket
Igneous complex:
Group: Kjerketindgruppen Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Quartz Major mineral (>10%)

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Primary layering Pre-mineralisation ;...Effect :Controls

Information(s) in free text format
Free text
Dette er den sydlige forlengelse av det kvartsittdraget som det på 60- og 70-tallet ble drevet på ved Kvitblikk 1 mil lengre nordøst. De prøvetatte partier ligger i 150-180 m høyde nær en av stiene i et mye brukt turområde et par km vest for Fauske sentrum, vel 1 km fra veg ved Klungset. To parallelle renere kvartsittdrag opptrer her innenfor et omkring 400 m bredt belte av mere uren kvartsitt. Begge stikker opp som rygger i terrenget og det østligste av disse ser ut til å være renest. Dette ligger rett på sydsiden av Benkevatnet. Med en glimmerskifer i liggen finner vi her en 10-15 m mektig, tilsynelatende meget ren, hvit kvartsitt. Den oppstikkende ryggen er 150-200 m lang, har et nordlig strøk og fall 15-20° mot øst. Kvartsitten ser sonevis nærmest hydrotermal ut, og det er meget vanskelig å se forurensende mineraler i den. Kjemisk analyse av et prøveprofil på tvers av sonen (JW93-5) viser Al2O3=0.28%, Fe2O3=0.08%, TiO2=0.02%, MgO=0.02%, CaO=0.17%. Dette er verdier som er meget gode og kravene til standard ferrosilisium tilfredsstilles med god margin. Det vestligste kvartsittdraget danner Kvitheia på østsiden av Beintennvatnet, og feltet er tidligere benevnt som Kvitheia (Bøckman 1956). Det rene partiet her har en mektighet på omkring 8-10 m, og et prøveprofil viser følgende kjemi: Al2O3=1.49%, Fe2O3=0.03%, TiO2=0.02%, CaO=0.02%. Horisonten er følgelig for forurenset til å være av økonomisk interesse. Også her danner en glimmerskiferhorisont liggen. Bøckman forteller om et gammelt brudd her som leverte kvarts til Sulitjelma, men bruddet ble ikke funnet ved befaringen i 1993. Frimannslund, K. og Kollung, S. har kartlagt berggrunnen i området i målestokk 1:5.000 for Hammerfall, og den rene sonen viser seg å fortsette også videre nordøstover. Den passerer bl.a. forbi Erikstadvatnet, og den gamle plotte-lokalitet Erikstad dreier seg muligens om denne sonen fra området omkring dette vannet.

Bibliography:
References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Bøckman, K.L. 1956: Kvitheia kvartsfelt. Bergarkivrapp. nr. 5446.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0214I1 Bedrock
Sampler: Wanvik, J.E.
Comment: Hvit kvartsitt fra rygg sørsørvest for Benkevatnet.
NO0214I2 Bedrock
Sampler: Wanvik, J.E.
Comment: Prøve fra kvartsittdrag på Kvitheia øst for Beintenvatnet. Representerer samme drag som det har vært drift på ved Kvitblikk.


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway