English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1840 - 310 Halsåsen
(Objekt Id: 7518)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 517333 m. Nord: 7445096 m.
Lengdegrad: 15.3995460 Breddegrad: 67.1225430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 06.12.2000

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Halsåsen kalksteinsfelt ligger nord for tettstedet Rognan på vestsiden av Saltdalsfjorden ca. 2 km fra Rognan. Kalksteinen står opp som benker med nordøstlig strøkretning over hele Halsåsen og videre utover neset som stikker ut i Saltdalsfjorden. Det beste profilet får en i åsens bratte nordvestskråning fra Vikbukta, hvor lagene kan følges fra innmarksjordet nede ved strandkanten og helt til toppen. Hele den 2-3 km lange halvøya som stikker ut i Saltdalsfjorden er i det vesentligste bygget opp av kalksteinsbenker i veksellagning med ulike typer glimmerskifre. Selve åsen går opp i en høyde på ca. 120m og er ca. 0.5 km bred over en lengde på over 1 km. Ref: Bøckman 1956 BA rapp 435

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0219.01 Fastfjell
Kommentar: Pr.1, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0219.02 Fastfjell
Kommentar: Pr.2, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0219.03 Fastfjell
Kommentar: Pr.3, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0219.04 Fastfjell
Kommentar: Pr.4, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0219.05 Fastfjell
Kommentar: Pr.5, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0219.06 Fastfjell
Kommentar: Pr.6, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse