English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1840 - 311 Dverset
(Objekt Id: 7519)
(Sist oppdatert: 15.01.2019)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 517133 m. Nord: 7448896 m.
Lengdegrad: 15.3954960 Breddegrad: 67.1566410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 06.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Geokjemi
Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
På strekningen fra Dverset og fram til odden ved Reksteinvik opptrer en rekke kalksteinssoner med sydvestlig strøk og med steilt fall på 70-80° mot sydøst. Sonene opptrer i veksellagning med soner av glimmerskifer og grønnstein. Kalksteinen er grå blå av farge og middels- til grovkrystallinsk. Innholdet av forurensende silikater er noe varierende men jevnt over høyt. De mest fremtredende silikatene er: kvarts, feltspat og glimmer. Spetter av svovelkis er vanlig. Den grå fargen skyldes i hovedsak grafitt. Kjemiske analyser viser at dette er en dolomittisk kalkstein (Bøckmann). Kalksteinen er for urein til at den er egnet som industrikalk.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Rekstad, Johan , 1914
III. Kalksten fra Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;TIDSSKRIFTARTIKKEL;NGU; No.69;9 sider
Abstrakt:
Some analyses of limestones from Northern Norway are given. They show that the percentage of carbonate of Magnesium (MgCO3) is small in several of these lime- stones. They may therefore be used in the industries of carbide and cellulose. The limestones of Northern Norway consist of varieties from almost pure carbo- nate of Calcium (CaCO3) to dolomite (CaCO3MgCO3). It was formerly a common belief that all the limestones of this region were too rich in carbonate of Magnesium for such uses, but that is not the case.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0220.01 Fastfjell
Kommentar: Pr.1, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0220.02 Fastfjell
Kommentar: Pr.2, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1840 - 311 Dverset

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0220.01 Fastfjell 48.80% 3.28% 15.00% 78.95% 6.04%
NO0220.02 Fastfjell 50.43% 2.32% 10.61% 84.25% 5.14%


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse