English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1841 - 304 Øynesgavlen
(Objekt Id: 7523)
(Sist oppdatert: 08.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 510599 m. Nord: 7457549 m.
Lengdegrad: 15.2454730 Breddegrad: 67.2345640
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
En 40 m mektig uren kvartsitt som ligger i sjøkanten helt ytterst på Øineshalvøya utenfor Fauske. Forekomsten har lite volum på land og midt i sonen går et belte på 8-10 m med kalk og glimmerholdig kvarts, samt delvis smuldrende glimmerskifer. Forekomsten er alt for liten til å være av økonomisk interesse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Hultin, Ivar , 1971
Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Kvarts - kvartsitt.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.968 C;73 sider
Abstrakt:
En rekke kvartsforekomster i de nordligste fylkene er blitt undersøkt. Bare Rolla kvartsittforekomst i Ibestad kommune, Troms fylke kan tenkes å være av økonomisk interesse. Diamantboring av denne forekomst er anbefalt.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse