English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1841 - 305 Øynes
(Objekt Id: 7524)
(Sist oppdatert: 19.06.2020)
Tilhører provinsen: Fauskeeidet-Saltdal provins

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 513264 m. Nord: 7458152 m.
Lengdegrad: 15.3072520 Breddegrad: 67.2398600
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Geokjemi
Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
Flyttet fra UTM33 512233 7457596 til nedlagt massetak langs vegen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0225.01 Fastfjell
Kommentar: Pr.1, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0225.02 Fastfjell
Kommentar: Pr.2, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0225.03 Fastfjell
Kommentar: Pr.3, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 305 Øynes

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0225.01 Fastfjell 46.29% .86% 3.93% 80.48% 15.58%
NO0225.02 Fastfjell 49.29% .81% 3.70% 85.96% 10.33%
NO0225.03 Fastfjell 52.09% .61% 2.79% 91.45% 5.76%


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse