English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Prospekt 1868 - 301 Raudhammaren
(Objekt Id: 7525)
(Sist oppdatert: 09.11.2017)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 506033 m. Nord: 7642246 m.
Lengdegrad: 15.1501140 Breddegrad: 68.8912780
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 07.12.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten sees som en fattig, rust-brun grafittskifer langs toppen av Raudhammeren i Myre kommune. Forekomsten er å betrakte som helt uten interesse.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Rønning, Jan S.; Larsen, Bjørn E.; Elvebakk, Harald; Gautneb, Håvard; Ofstad, Frode; Knezevic, Janja , 2017
Geophysical investigations of graphite occurrences in Bø and Øksnes municipalities, Vesterålen, Nordland County, Northern Norway 2015-2016
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2017.014;50 sider
Abstrakt:
Geological and geophysical investigations in Vesterålen were carried out during 2015 and 2016 with additional funds from the Nordland County Administration. A first report (Gautneb, et al., 2017) emphasizes the geological aspects of the graphite prospecting (trenching, sampling, analyses, mineralogy and beneficiation tests). This report describes the results from ground geophysical mapping of graphite mineralisations at five locations in the Vesterålen area. These are: Møkland (UTM 486848 – 7627365), Sommarland (UTM 488080 - 7625780), Kvernfjorddalen (UTM 488445 – 7619975) and Haugsnes (UTM 488600 - 7619375) in Bø municipality and Smines in Øksnes (UTM 498793 – 7639018) municipality.

Gautneb, Håvard; Knezevic, Janja; Johannesen, Nils Egil; Wanvik, Jan Egil; Engvik, Ane; Davidsen, Børre; Rønning, Jan Steinar , 2017
Geological and ore dressing investigations of graphite occurrences in Bø, Sortland, Hadsel and Øksnes municipalities, Vesterålen, Nordland County, Northern Norway 2015-2016.
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2017.015;70 sider
Abstrakt:
This report describes 21 graphite occurrences in the Lofoten-Vesterålen area, including reviews of previous graphite investigations, the geological setting and analytical data related to analyses of graphite in the described occurrences. The graphite occurrences are situated in high-grad Archaean metamorphic rocks comprising quartzites, intermediate and mafic gneisses, iron formations, dolomites and graphite schist. This suite of rocks is intruded by a number of igneous complexes, mainly intermediate to acid charnockitic rocks and granites.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
90-10 Fastfjell
Prøvetaker: Gautneb, H./...Lager: Løkken
Kommentar: Gjennonsnitts prøve fra malmens utgående
Antall registrerte spesialanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg9-16
(Objekt Id: 33857 301,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505696 m. Nord: 7642187 m.
Lengdegrad: 15.1417180 Breddegrad: 68.8907510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg9-16 Håndstykke
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Graphite schists loose boulder, NGU lab sample nr. 140109
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg10-16
(Objekt Id: 33867 301,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505696 m. Nord: 7642187 m.
Lengdegrad: 15.1417180 Breddegrad: 68.8907510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg10-16 Håndstykke
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Graphite schists loose boulder, NGU lab sample nr. 140110
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg11-16
(Objekt Id: 33868 301,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505769 m. Nord: 7642182 m.
Lengdegrad: 15.1435580 Breddegrad: 68.8907130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg11-16 Håndstykke
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Graphite schists loose boulder, NGU lab sample nr. 140111
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg12-16
(Objekt Id: 33869 301,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505769 m. Nord: 7642182 m.
Lengdegrad: 15.1435580 Breddegrad: 68.8907130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg12-16 Håndstykke
Prøvetaker: Håvard Gautneb/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Graphite schists loose boulder, NGU lab sample nr. 140112
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK10
(Objekt Id: 33870 301,00,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505823 m. Nord: 7642183 m.
Lengdegrad: 15.1449020 Breddegrad: 68.8907210
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK10 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Graphite schists loose boulder, NGU lab sample nr. 140134
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK11
(Objekt Id: 33873 301,00,06)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505849 m. Nord: 7642188 m.
Lengdegrad: 15.1455490 Breddegrad: 68.8907650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK11 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Graphite schists loose boulder, NGU lab sample nr. 140135
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK12
(Objekt Id: 33874 301,00,07)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505870 m. Nord: 7642194 m.
Lengdegrad: 15.1460720 Breddegrad: 68.8908100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK12 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Graphite schists loose boulder, NGU lab sample nr. 140136
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK13
(Objekt Id: 33875 301,00,08)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505936 m. Nord: 7642165 m.
Lengdegrad: 15.1477120 Breddegrad: 68.8905570
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK13 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Graphite schists loose boulder, NGU lab sample nr. 140137
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK9
(Objekt Id: 33876 301,00,09)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505770 m. Nord: 7642180 m.
Lengdegrad: 15.1435830 Breddegrad: 68.8906950
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK9 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic/...Lager: Løkken 200g
Kommentar: Graphite schists loose boulder, NGU lab sample nr. 140138
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK3617-1
(Objekt Id: 36352 301,00,10)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505880 m. Nord: 7642241 m.
Lengdegrad: 15.1462990 Breddegrad: 68.8912400
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK3617-1 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic
Kommentar: From exsposure with some graphite in loose boulders
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK3617-3
(Objekt Id: 36353 301,00,11)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505735 m. Nord: 7641992 m.
Lengdegrad: 15.1426770 Breddegrad: 68.8890100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK3617-3 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic
Kommentar: Graphite schist in loose boulder
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK3617-5
(Objekt Id: 36354 301,00,12)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505674 m. Nord: 7641958 m.
Lengdegrad: 15.1411820 Breddegrad: 68.8887060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK3617-5 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic
Kommentar: loose bolders
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK3617-6
(Objekt Id: 36355 301,00,13)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505652 m. Nord: 7641935 m.
Lengdegrad: 15.1406330 Breddegrad: 68.8884920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK3617-6 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic
Kommentar: loose bolders
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: JK3617-7
(Objekt Id: 36356 301,00,14)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Øksnes (1868)
Kart 1:50000: Myre (1232-4) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505583 m. Nord: 7641943 m.
Lengdegrad: 15.1389170 Breddegrad: 68.8885650
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Grafitt Ressursundertype: Grafitt


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JK3617-7 Håndstykke
Prøvetaker: Janja Knezevic
Kommentar: loose bolders
Antall registrerte spesialanalyser = 2
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1868 - 301 Raudhammaren

Spesial analyser
Prøvenr. Prøvetype Hva som er målt Resultat
hg10-16 Håndstykke Svovelinnhold .01%
hg10-16 Håndstykke Karboninnhold 17.1%
hg11-16 Håndstykke Karboninnhold 19.8%
hg11-16 Håndstykke Svovelinnhold .09%
hg12-16 Håndstykke Karboninnhold 11.7%
hg12-16 Håndstykke Svovelinnhold .04%
hg9-16 Håndstykke Karboninnhold 25.9%
hg9-16 Håndstykke Svovelinnhold .01%
JK10 Håndstykke Svovelinnhold .05%
JK10 Håndstykke Karboninnhold 7.77%
JK11 Håndstykke Svovelinnhold .08%
JK11 Håndstykke Karboninnhold 12.3%
JK12 Håndstykke Svovelinnhold .03%
JK12 Håndstykke Karboninnhold 24.1%
JK13 Håndstykke Karboninnhold 11.2%
JK13 Håndstykke Svovelinnhold .64%
JK3617-1 Håndstykke Svovelinnhold .121%
JK3617-1 Håndstykke Karboninnhold 23.1%
JK3617-3 Håndstykke Karboninnhold 9.02%
JK3617-3 Håndstykke Svovelinnhold .0717%
JK3617-5 Håndstykke Svovelinnhold .117%
JK3617-5 Håndstykke Karboninnhold 6.71%
JK3617-6 Håndstykke Karboninnhold 10.1%
JK3617-6 Håndstykke Svovelinnhold .022%
JK3617-7 Håndstykke Karboninnhold 9.83%
JK3617-7 Håndstykke Svovelinnhold .0574%
JK9 Håndstykke Karboninnhold 18.8%
JK9 Håndstykke Svovelinnhold .05%
90-10 Fastfjell Karboninnhold 8.3%


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse