English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1841 - 307 Kvænflåget
(Objekt Id: 7528)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Fauske (1841)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 519533 m. Nord: 7453796 m.
Lengdegrad: 15.4517160 Breddegrad: 67.2004470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 04.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Geokjemi
Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Svovelkis Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Den registrerte lokaliteten ved Kvænfloget tilhører en lengre karbonatformasjon som strekker seg fra sjøen ved Kvænfloget og ca. 5 km mot nordøst til Øvrevatn. Ved Kvænfloget stuper kalksteinsbenkene nesten loddrett ned i sjøen. Kalkspatmarmoren er i hovedsak grå og uren. Oppe i fjellet finnes spor etter en prøvebrytning på kalkspatmarmoren Ref. Bøckman 1953. Rv. 6 skjærer gjennom formasjonen. Formasjonen er dominert av grå båndet uren kalkspatmarmor som avgir kraftig lukt ved slag. De mest fremtredende forurensningene er glimmer, kvarts og feltspat. Videre er det mye svovelkis. I denne typen opptrer større og mindre linser av hvit grovkornet kalkspatmarmor som i overflaten virker løs og ryen. Foliasjon N - S fall 60° V.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0229.01 Fastfjell
Kommentar: Pr.1, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0229.02 Fastfjell
Kommentar: Pr.2, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0229.03 Fastfjell
Kommentar: Pr.3, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0229.04 Fastfjell
Kommentar: Pr.4, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1841 - 307 Kvænflåget

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0229.01 Fastfjell 45.77% 5.47% 25.02% 68.11% 6.87%
NO0229.02 Fastfjell 45.02% 7.28% 33.30% 62.28% 4.42%
NO0229.03 Fastfjell 43.73% 7.05% 32.25% 60.55% 7.21%
NO0229.04 Fastfjell 43.66% 6.76% 30.92% 61.14% 7.94%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype Co2 Sum
NO0229.01 Fastfjell 41.12 41.00
NO0229.02 Fastfjell 42.56 43.00
NO0229.03 Fastfjell 42.20 42.00
NO0229.04 Fastfjell 41.74 42.00


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse