English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1840 - 313 Setsåhøgda
(Objekt Id: 7530)
(Sist oppdatert: 04.06.2002)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 521030 m. Nord: 7450550 m.
Lengdegrad: 15.4857350 Breddegrad: 67.1712240
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 16.02.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Geokjemi
Prøvetaking

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0231.01 Fastfjell
Kommentar: Pr.1, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0231.02 Fastfjell
Kommentar: Pr.2, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0231.03 Fastfjell
Kommentar: Pr.3, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0231.04 Fastfjell
Kommentar: Pr.4, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0231.05 Fastfjell
Kommentar: Pr.5, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1840 - 313 Setsåhøgda

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0231.01 Fastfjell 52.56% .37% 1.69% 92.89% 5.42%
NO0231.02 Fastfjell 45.16% .33% 1.51% 79.78% 18.71%
NO0231.03 Fastfjell 50.54% .22% 1.01% 89.66% 9.34%
NO0231.04 Fastfjell 44.83% .42% 1.92% 78.97% 19.11%
NO0231.05 Fastfjell 50.88% .37% 1.69% 89.89% 8.42%


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse