English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1840 - 316 Soksenvika
(Objekt Id: 7533)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Rognan (2129-3) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 520629 m. Nord: 7443399 m.
Lengdegrad: 15.4752340 Breddegrad: 67.1071160
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 04.01.2001
Metallurgisk 04.01.2001

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det omtalte feltet ligger ved Saksenvik ca. 3 km øst for Rognan ved E6 nordover til Fauske. Feltet tilhører en større karbonatformasjon. Kalksteinen i feltet blir beskrevet som grovkornet gråsort av farge og er grafittholdig. Bergartene i området stryker tilnærmet NNØ med fall mot øst på ca. 70° . Feltet har mektigheter opp mot 100 m. I feltet finnes spor etter en beskjeden bruddaktivitet.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Bøckman, K.L. , 1954
Tillegg I til utredningen av februar 1953 over Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245 A;44 s. sider
Abstrakt:
A. Østland - Sørlandsområdet B. Vestlandsområder (Møgster) C. Møre - Trøndelagsområdet D. Nordland - Troms området E. Finnmarksområdet


Faktaarket ble generert 30.09.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse