English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1845 - 305 Hellvik
(Objekt Id: 7539)
(Sist oppdatert: 29.03.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 526233 m. Nord: 7474546 m.
Lengdegrad: 15.6113690 Breddegrad: 67.3860550
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 15.feb.2005 av Jan Egil Wanvik)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
- 1965 Regulær drift Selskap/Institusjon:Orkla Kvartsdrift AS
Leverte til Orkla Metal, Thamshavn ved Orkanger.
1943 Regulær drift Selskap/Institusjon:Jacob Kjøde (Bergen)

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær avsetning Form: Lag
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Forekomsten er også kalt Hellesvik. Den er en foldet, steiltstående kvartsittbenk som ligger nær fjorden (Sørfolda) på østsiden vis a vis Hammerfall. Kvartsitten skjærer helt ned i sjøen og strekker seg også videre mot nordøst. Driften har foregått i et foldet parti der kvartsittbenken har fått noe større mektighet. Mektigheten i bruddområdet er på 20-30 m. Dagbruddet/skjæringen har en høyde på opp til 15 m, og det er tatt ut kvarts i en samlet lengde på omkring 350 m. Forekomsten er utdrevet i det partiet som er rimelig lett-tilgjengelig. Gjennomsnittsanalyser fra omkring 1952 viste: SiO2=97.9%, Al2O3=0.74%, Fe2O3=0.49%, K2O=0.15%. Det var da produsert til sammen 135.000 tonn. Analyse av 8 kg prøve fra 1962 viste 0.87% Al2O3, 0.03 TiO2, 0.003% P2O5. Bruddet ble drevet av Jacob Kjøde fra Bergen fra 1943. Senere overtok Orkla Kvartsdrift A/S som leverte til Orkla Metal i Thamshavn. Driften pågikk fram til ca 1965.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Wanvik, Jan Egil , 2001
Kvartsressurser i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2001.020;103 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en oversikt over kvarts- og kvartsittforekomster i Nordland fylke Sammenstillingen har som basis en gjennomgang av relevant rapport, kart og arkiv-materuale ved NGU og tilgjengelig skriftlige og muntlige informasjoner fra privat industri. For å kunne framskaffe en mest mulig helhetlig oversikt over forekomstene i hele fylket har det blitt gjennomført supplerende felt- undersøkelser med prøvetaking og kjemiske analyser av en rekke forekomster. Rapporten konkluderer med at det ikke er lokalisert kvartsittforekomster som kan overta når Mårnes innstiller driften, og kun i Fauske-Sørfold området opptrer relevante forekomster med ferrosilisiumkvalitet. Disse er imidlertid smale og langstrakte og egner seg dårlig for dagbruddsdrift. Foruten kvartforekomstene på Drag er forekomster på Saltfjellet og i Ballangen omtalt som mulige fremtidige kvartsreserver for mer høyverdige formål.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse