English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1845 - 307 Skjærfjellklumpen
(Objekt Id: 7541)
(Sist oppdatert: 13.07.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Sørfold (1845)
Kart 1:50000: Fauske (2129-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 525443 m. Nord: 7478106 m.
Lengdegrad: 15.5937610 Breddegrad: 67.4180510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Silika Ressursundertype: Kvartsitt

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved befaring av denne lokaliteten var det ikke mulig å finne noen kvarts- eller kvartsittforekomst. Det foreligger ingen opplysninger foruten stedsangivelsen på gamle registreringskart. Det er mulig at registreringen skriver seg fra en større arkose (feltspatrik kvartsitt) som i overflaten dels er meget hvit og kan se ut som en kvartsforekomst. Den er omkring 200 m mektig og har koordinater 525.6 og 7478.4. Den er altfor uren til å ha noen økonomisk interesse. Partivis er kornstørrlsen stor og nærmest pegmatittisk. Denne forekomsten ligger adskillig høyere opp i lia enn der registreringen er angitt på registreringskartene.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse