English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1848 - 308 Liland
(Objekt Id: 7549)
(Sist oppdatert: 03.04.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Steigen (2030-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 505133 m. Nord: 7527996 m.
Lengdegrad: 15.1220910 Breddegrad: 67.8665980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 16.02.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1998 - 1998 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1998 - 1998 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)
Kloritt Aksessorisk mineral (<1%)
Feltspat Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Ved gården Liland ligger flere soner av grå uren utpreget båndet kalkspatmarmor innleiret i glimmerskifre. Uten økonomisk interesse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0250.1 Fastfjell
Kommentar: OØ 1998-17. Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte tynnslipanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1848 - 308 Liland

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0250.1 Fastfjell 46.64% 2.90% 13.26% 76.04% 10.69%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0250.1 Fastfjell 6.01 1.77 0.09 0.62 0.01 3.47 46.84
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0250.1 -0.10 0.81 0.05 60.00

Tynnslipanalyser
Prøvenr.
NO0250.1 Prøvetype : Fastfjell Tynnslip Id. :Ø98-17)
Beskrivelse: See Pictures for description


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse