English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1848 - 313 Røtnes
(Objekt Id: 7554)
(Sist oppdatert: 07.11.2006)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Steigen (1848)
Kart 1:50000: Nordfold (2130-4) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 511433 m. Nord: 7535296 m.
Lengdegrad: 15.2726920 Breddegrad: 67.9318970
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 06.12.2000

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1998 - 1998 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1998 - 1998 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: 70 / 50 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rødingsfjelldekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Primær lagning Strøk/Fall :70 / 50

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten ligger på den sydøstlige delen av Engeløya og tilhører et kalksteinsdrag som strekker seg fra Berg og ØNØ til forbi Røtnes over en strekning på 6-7 km. Karbonatdraget består av flere kalksteinsbenker atskilt av glimmerskifer. Bergartene i området stryker N70° Ø med fall ca. 50 ° syd. Kalkspatmarmoren er i hovedsak middels- til grovkornet og uren. Den er utpreget båndet med alternerende lyse- og mørke grå bånd. De mørke båndene er kraftig anriket på kvarts og glimmer noe som gjør at bergarten på vitrede flater har et riflet utseende. Karbonatdraget er splittet opp av tynne lag med glimmerskifer. Den er overalt gjennomsatt av uregelmessige slirer årer av sekundær kvarts. I myrkanten nedenfor gården Røtnes opptrer en sone med rød marmor av Leivset -typen Kalksteinen er for uren til at den kan utnyttes som industrikalk.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Bøckman, K.L. , 1967
Norges kalksteins- og kvartsforekomster.
;Elektrokemisk A/S;FAGRAPPORT; UTREDNINGSRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5245;89 + 61 sider

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0255.01 Håndstykke
Prøvetaker: Øvereng,O.
Kommentar: Pr.merket Ø 98 - 19, Samleprøve bestående av enkeltprøver for hver 0.5 m over en samlet mektighet på 5 m. Prøven er tatt i en veiskjæring.
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
Antall registrerte tynnslipanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1848 - 313 Røtnes

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0255.01 Håndstykke 44.57% .83% 3.80% 77.49% 18.72%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0255.01 Håndstykke 12.32 2.66 0.13 1.01 0.02 0.83 45.00
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0255.01 -0.10 0.64 0.07 63.00

Tynnslipanalyser
Prøvenr.
NO0255.01 Prøvetype : Håndstykke Tynnslip Id. :Ø98-19)
Beskrivelse: See Pictures for description


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse