English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1875 - 318 Sagfjorden
(Objekt Id: 7555)
(Sist oppdatert: 02.02.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 533738 m. Nord: 7542691 m.
Lengdegrad: 15.8069540 Breddegrad: 67.9964720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er egentlig en pegmatittforekomst, og den er beskrevet under forekomst Oteråga (NO0061)

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Frigstad, Ole F. , 1973
Befaring av pegmatittforekomst på Oterå, Hamarøy, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1194;10 sider
Abstrakt:
I brev til bergmester G. Strand ytret oppdragsgiveren ønske om å få befart en pegmatittforekomst nord for Oterå, Finnøy, Hamarøy kommune. Området ble gått opp langs profiler ved befaringen. Pegmatitten er rikere på god kvarts enn god feltspat. Pegmatitten er imidlertid ikke stor. I dagen har den et antatt areal med drivverdig kvarts og feltspat på ca. 75 m2. Dette vil trolig øke noe innover i forekomsten, men neppe bli mer enn dobbelt så stort. Dersom det i gjennomsnitt regnes 100 m2 gir dette ca. 260 tonn kvarts-feltspat pr. m avsenkning. For å kunne sette forekomsten i drift må det bygges vei ca. 2 km, og det er ikke trolig at kvarts-feltspatmengdene er store nok til å gi regningssvarende drift på lengre sikt, med så store transportomkostninger. Forekomsten anbe- fales ikke satt i drift.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0256.1 Fastfjell
Kommentar: OØ.1998-19. Overflateprøve
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1875 - 318 Sagfjorden

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
NO0256.1 Fastfjell 12.32 2.66 0.13 1.01 0.02 0.83 45.00
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Sum
NO0256.1 -0.10 0.64 0.07 63.00


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse