English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1875 - 321 Makkvatnet
(Objekt Id: 7559)
(Sist oppdatert: 08.03.2004)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 535533 m. Nord: 7524696 m.
Lengdegrad: 15.8439900 Breddegrad: 67.8348710
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Andre industrimineraler Ressursundertype: Kiselgur

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Lokaliteten som tyskerne i 1943 undersøkte med graving er i dag kraftig gjenvokst, og gravestedet ble ikke lokalisert. Kieslinger (1943) rapporterer diatomitt i en mektighet på 35 cm under 70 cm jord og torv. Han mente diatomittmengden på stedet var beskjeden, og indikerte en samlet mengde på noen hundre kubikkmeter. Kieslinger 1943: NGU bergarkivrapport 5128.


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse