English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1875 - 322 Rekvatnet
(Objekt Id: 7560)
(Sist oppdatert: 27.04.2007)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hamarøy (1875)
Kart 1:50000: Sagfjorden (2130-1) Kart 1:250000: Sulitjelma
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 543833 m. Nord: 7522496 m.
Lengdegrad: 16.0402170 Breddegrad: 67.8140090
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Feltspat Ressursundertype: Pegmatittisk feltspat

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Røsking

Mineralisering
Genese: Pegmatittdannelse Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Uregelmessig
Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
B. L.: Lokaliteten ble ikke befart i 1993, men beliggenheten ble bekreftet av Petter Vik fra Narvik som var født i området. Noe kalifeltspat er skeidet ut og lagret like ved pegmatitten. I. L.: Denne forkomsttypen er kvarts - feltspat rike pegmatitter som opptrer på Hamarøy og i Tysfjord. Kvartsen i pegmatittene i dette granittiske terreng kan gi et rent kvarts krystallgitter som på Drag. Det er en forekomsttype som er interessant i dag. Forekomstene i det Prekambriske basement bør vurderes under ett. Det er gjort undersøkelser av NC på forekomstene i Tysfjord og Hamarøy med hensyn til mineralkarakterisering. Før en går i gang bør det skje i samarbeid med NC dersom de er interessert, eller etter å ha gitt dem informasjon. Muligens ingen kvartsressurs, men mmer en feltspatforekomst i granitten (Paulsen 1959). Konklusjon: Bør vurderes.


Faktaarket ble generert 29.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse