English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1853 - 304 Fora
(Objekt Id: 7622)
(Sist oppdatert: 17.04.2001)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Skjomen (1331-1) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 583135 m. Nord: 7595905 m.
Lengdegrad: 17.0296280 Breddegrad: 68.4634440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 16.02.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1972 - 1972 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1972 - 1972 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Salangsdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (50-90%)
Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Dolomitt Underordnet mineral (1-10%)
Glimmer Underordnet mineral (1-10%)
Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Kalksteinen er utpreget båndet, middels til grovkornet og fra grå til blågrå av farge. Den er overalt sterkt forurenset av silikater. De mest fremtredende er glimmer, kvarts og feltspat. Den grå fargen skyldes i hovedsak et varierende innhold av grafitt. I partier avgir den sterk lukt ved slag. Kalksteinen er for sterkt forurenset til at den lar seg utnytte kommersielt.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Øvereng, Odd , 1973
Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Troms fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1118/10;32 sider
Abstrakt:
Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Troms fylke i 1972. Ved Mehus (12321 Kvæfjord 387 317) i Kvæfjord kommune ligger en mektig sone med en middels- til grovkornet, gråhvit kalkstein. Konsistensen virker løs og ryen. Kvaliteten er imidlertid for dårlig til at forekomsten på det nåværende tidspunkt har økonomisk interesse. Det ble også foretatt orienterende undersøkelser i Skånland, Eve- nes og Tjeldsund kommuner. I dette området var kalksteinen temmelig ensartet. Den er middels- til grovkornet og gråblå av farge. Løs og ryen konsistens. Forurensninger i form av kvartsårer og -linser samt tynne (dm) lag av glimmer- skifer har stor utbredelse i de undersøkte kalksteinsfeltene. Ved Blåfjell- vann, Fjelldal og Evenestangen kan kalksteinen være av økonomisk interesse. Inne ved Blåfjellvann ble det påvist et ca. 50-60m mektig drag med en hvit, finkornet til tett dolomitt. Meget god kvalitet; >97% CaMg(CO3)2. Beliggen- heten er lite gunstig for økonomisk utnyttelse.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0323.01 Fastfjell
Kommentar: P.Aa.72-2, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0323.02 Fastfjell
Kommentar: P.Aa.72-3, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0323.03 Fastfjell
Kommentar: P.Aa.72-5, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0323.04 Fastfjell
Kommentar: P.Aa.72-6, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NO0323.05 Fastfjell
Kommentar: P.Aa.72-7, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 304 Fora

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0323.01 Fastfjell 42.76% 3.60% 16.47% 67.38% 16.15%
NO0323.02 Fastfjell 32.67% 3.18% 14.55% 50.41% 35.04%
NO0323.03 Fastfjell 45.99% .67% 3.06% 80.42% 16.52%
NO0323.04 Fastfjell 19.91% .50% 2.29% 34.29% 63.42%
NO0323.05 Fastfjell 29.36% .32% 1.46% 51.61% 46.93%


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse