English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1853 - 306 Lenvika
(Objekt Id: 7624)
(Sist oppdatert: 19.06.2020)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Evenes (1853)
Kart 1:50000: Astafjorden (1332-2) Kart 1:250000: Narvik
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 586624 m. Nord: 7602041 m.
Lengdegrad: 17.1198990 Breddegrad: 68.5173900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
Jordbrukskalk 16.02.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1972 - 1972 Geokjemi Selskap/Institusjon:NGU
1972 - 1972 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form:
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling:
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Helgelanddekkekomplekset
Tektonisk complex: Salangsdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beliggenhet
Flyttet fra UTM33 586632 7602146 (kalkglimmerskifer) til marmor.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
NO0325.01 Fastfjell
Kommentar: Å.Aa.72-8, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0325.02 Fastfjell
Kommentar: Å.Aa.72-9, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0325.03 Fastfjell
Kommentar: Å.Aa.72-10, Overflateprøve
Antall registrerte CaOMgO analyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NO0325.04 Fastfjell
Kommentar: HB-13, Overflateprøve
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1853 - 306 Lenvika

Analyse av syreløselig CaO og MgO
Analyseverdier Avledede verdier
Prøvenr. Prøvetype Syreløselig CaO Syreløselig MgO Dolomitt Kalkspat Uløselig
NO0325.01 Fastfjell 40.38% 4.49% 20.54% 60.92% 18.54%
NO0325.02 Fastfjell 34.83% 4.60% 21.04% 50.74% 28.22%
NO0325.03 Fastfjell 29.16% 6.25% 28.59% 36.53% 34.88%

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype Co2 Sum
NO0325.01 Fastfjell 37.57 38.00
NO0325.02 Fastfjell 39.62 40.00
NO0325.03 Fastfjell 41.28 41.00


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse